20 marca 1942 r. naziści przeprowadzili w Rohatynie akcję eksterminacyjną. Tego dnia hitlerowcy wypędzili Żydów z domów i zapędzili na plac targowy w Rohatynie. Tam kazali im wszystkim klęknąć. W takiej pozycji, nieruchomo, musieli wytrzymać godzinami. Wielu z nich zamarzło na miejscu. Według różnych danych, z rynku na miejsce egzekucji koło dworca w Rohatynie, naziści przepędzili 1820-3000 osób, które następnie rozstrzelali nad uprzednio wykopanymi dołami. „Akcję” przeprowadził oddział SS Einstzkommando oraz gestapo ze Stanisławowa pod dowództwem Kruegera. Według niektórych źródeł część Żydów deportowano wówczas do niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci w Bełżcu. 

Po wojnie władze komunistyczne wystawiły w miejscu egzekucji pomnik ku czci zamordowanych (bez podania ich narodowości) z napisem w języku rosyjskim: "Ofiarom faszyzmu".

W 1998 r. w sąsiedztwie starego pomnika wzniesiono nowy z epitafiami w językach ukraińskim, angielskim i hebrajskim o treści: „Tu spoczywa 3500 Żydów, obywateli Rohatyna i jego okolic, brutalnie zamordowanych przez niemieckich nazistów 20 marca 1942 r.” W uroczystości odsłonięcia pomnika brał udział m. in. dr Alex Feller, twórca projekt Rohatyn Shtetl Research Group, w którym, na rzecz zachowania dziedzictwa rohatyńskich Żydów, działają m. in. Marla Osborn oraz Julian Bussgang. Wszystkim im bardzo dziękujemy za pomoc w napisaniu tego artykułu.

 

 

Bibliografia:

  • Sołowka L. M., Rohatin, [w:] Holłkost na territorii SSSR. Encykłopedija, Moskwa 2009, s. 860.
Print