Genealogy

Year of birth
Year of death
Year of other event
Aron Miedwiedjew
Location: Łódź
Dating: 20.12.1886
Surname: Miedwiedjew
First name: Aron
Birth date: 20.12.1886
Birth location: Suraż
Father first name: Berek
Mother first name: Szyfra
Mother second first name: Zelda
Mother maiden surname: Łokrzyn
Residence location: Łódź
Wedding date: 20.12.1886
Wedding location: Łódź
Partner first name: Racha
Partner second first name: Ita
Partner maiden surname: Epsztajn
Profession: merchant
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 43. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Małka Kohen
Location: Wołomin
Dating: 1889
Surname: Kohen
Maiden surname: Korzeniewicz
First name: Małka
Birth date: 1889
Birth location: Suraż
Father first name: Srul
Residence location: Wołomin
Partner first name: Hiram
Emigration state: America
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 231. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.