Cmentarz żydowski w Sulechowie nosił przed 1945 r. adres Sandstraβe 36. Powstał w XIX w., funkcjonował jeszcze w latach 30. XX wieku. Na jego terenie stał dom przedpogrzebowy z kostnicą.

Współcześnie teren cmentarza obejmują działki oznaczone adresami ul. Piaskowa 35 i Piaskowa 36. Obiekt jest zniszczony, trwale przekształcony – na jego terenie wznosi się osiedle domków jednorodzinnych. Jedynym zachowanym obiektem historycznym jest budynek wspomnianego domu przedpogrzebowego, zaadoptowany po 1945 r. na cele mieszkalne. Budynek ten oznaczony jest nr 36.

Źródła

  • Ankieta wizji terenowej cmentarza żydowskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa 2018;
  • Karta cmentarza, 1991 (Archiwum WUOZ w Zielonej Górze).

 

Print