• Bartsch Heinrich, Die staedte Schlesiens (in den Grenzen des Jahres 1937), Frankfurt am Main 1983.
 • Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, edited by: Elie Wiesel, Geoffrey Wigoder i Shmuel Spector, New York 2001.
 • Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, edited by: Bella Schlesinger, Berlin 1933.
 • Jonca K., „Noc Kryształowa” i casus Herschela Grynszpana, Wroclaw 1998.
 • Klejnoty monarsze. Skarb ze Środy Śląskiej, edited by: Jerzy Pietrusiński, Jerzy Witkowski, Wrocław 1996.
 • Konieczny Alfred, Tormersdorf, Grüssau, Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941-1943, Wrocław 1997.
 • Oelsner L., Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden in Mittelalter, Wien 1864.
 • Połomski Franciszek, Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku, Katowice 1970.
 • Połomski Franciszek, Zawłaszczenie i sprzedaż cmentarzy żydowskich w latach II wojny światowej na Śląsku. Ze studiów nad prawem własności w III Rzeszy, „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi”, vol. 11.
 • Rosenthal Franciszek, Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku, „Biuletyn ŻIH”, no. 34, 1960.
 • Schlesisches Staedtebuch, edited by: H. Stoob, P. Johanek, Stuttgart 1995.
 • Urban Kazimierz, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (selection of resources), Kraków 2006.
 • Wuttke K., Regesten zur schlesichen Geschichte, XXX, no. 5334.
Print