•  Adler Horst, Materialien zu einer Geschichte der Juden in Schweidnitz im 19. und 20. Jahrhundert, “Mitteilungen des Verbandes ehemaliger Breslauer in Israel E. V,” 61/1996.
 • Adler Horst, Schweidnitz in alten Ansichten, Zaltbommel, 1993.
 • Bartsch Heinrich, Die staedte Schlesiens (in den Grenzen des Jahres 1937), Frankfurt am Main 1983.
 • Brann Marcus, Geschichte der Juden in Schlesien, Breslau 1896-1917.
 • Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, red. Elie Wiesel, Geoffrey Wigoder i Shmuel Spector, New York 2001.
 • Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, opr. Bella Schlesinger, Berlin 1933.
 • Goliński Mateusz, Ze studiów nad Żydami świdnickimi w średniowieczu [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994.
 • Jonca Karol, „Noc Kryształowa” i casus Herschela Grynszpana, Wrocław 1998.
 • Kokot Michał, Domy do zwrotu, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, 2 II 2005.
 • Konieczny Alfred, Tormersdorf, Grüssau, Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941-1943, Wrocław 1997.
 • Mann Theo Johannes, Geschichte der Stadt Schweidnitz, Reutlingen 1985.
 • Moczulska Małgorzata, Pieniądz cenniejszy niż religia, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”, 15 II 2007.
 • Odachowska Anita, Wystawimy rachunek. Co dalej z nieruchomościami dla Żydów?, „Wiadomości Świdnickie”, 12 VII 2005, s. 27.
 • Plac po dawnej synagodze sprzedany, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska – Wałbrzych, 8 IX 2006, s. 8.
 • Połomski Franciszek, Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku, Katowice 1970.
 • Rosenthal Franciszek, Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku, „Biuletyn ŻIH”, nr 34, 1960.
 • Schlesisches Staedtebuch, red. Heinz Stoob, Peter Johanek, Stuttgart 1995.
 • Schmidt Friedrich Julius, Geschichte der Stadt Schweidnitz, t. I, Schweidnitz 1846.
 • Sprzedali, bo nikt ich nie rozumiał, „Wiadomości Świdnickie”, 11 IX 2006, s. 4.
 • Szaynok Bożena, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku w latach 1945-1950, Wrocław 2000.
 • Świdnica. Zarys monografii miasta, red. Wacław Korta, Wrocław-Świdnica 1995.
 • Urban Kazimierz, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (wybór materiałów), Kraków 2006.
 • Waszkiewicz Ewa, Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945-1968, Wrocław 1999.
 • Wodziński Marcin, Średniowieczne nagrobki żydowskie ze Świdnicy [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994.
Print