• Golon Mirosław, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Świeciu nad Wisłą w latach 1920-1939, [in:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939). Collection of studies edited by Jan Sziling, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
  • Emancypacja-asymilacja-antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX w. Collective work, edited by Zenon Hubert Nowak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1992.
  • Karpus Zbigniew, Żydzi w Świeciu i powiecie w okresie międzywojennym, [in:] Emancypacja...
  • Kwiatek Jerzy i Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warszawa 1998.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1. Wrocław-Warszawa Kraków Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1965.
  • Sziling Jan, Eksterminacja Żydów na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, [in:] Emancypacja...

 

Print