• Czubala Dionizy, Taśmy (Tapes) [w:] Żyli wśród nas... Wspomnienia Polaków i Żydów nadesłane na konkurs pamięci polsko - żydowskiej o nagrodę imienia [[bios:118|Dawida Ben Guriona]](They lived among us... Memories of Poles and Jews sent to the competition to the memory polsko - Jewish for the Dawid prize Ben Guriona), preface Jan Szczepański, choice and the admission Stanisław Siekierski, Płońsk 2001.
  • Meir Shimon Geshuri, Book of Sosnowiec and the surrounding region in Zaglebie vol. I, Sosnowiec Societies in Israel, Tel Aviv 1973.
  • Meir Shimon Geshuri, Book of Sosnowiec and the surrounding region in Zaglebie vol. II, Sosnowiec Societies in Israel, Tel Aviv 1974.
  • J. Rapoport, Memorial book of Zaglembie, Zaglembie Society and Zaglembie Committee in Melbourne, Melbourne 1972.
  • Yaron Golan, Ke-'aleh nidaf: korot hayim mi-Sosnovits, Tel Aviv 1993.
  • Nathan Eliasz Szternfinkiel, Zagłada Żydów Sosnowca, Centralna Żydowska Komisja Historyczna, Katowice 1946.
  • Abraham Wein, Pinkas hakehillot: encyclopedia of Jewish Communities: Poland vol. 7: Kielce and Lublin, Yad Vashem, Jerusalem 1999.
Print