Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Mera Rozin
Location: Łódź
Dating: 22.05.1884
Surname: Rozin
Maiden surname: Dawidowicz
First name: Mera
Birth date: 22.05.1884
Birth location: Suwałki
Father first name: Józef
Father second first name: Mowsza
Mother first name: Etka
Mother maiden surname: Rozental
Residence location: Łódź
Partner first name: Aleksander
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 27. Nadanie obywatelstwa 1923 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dwora Polakow
Location: Łódź
Dating: 26.04.1887
Surname: Polakow
Maiden surname: Kagan
First name: Dwora
Other first names: Debra
Birth date: 26.04.1887
Birth location: Suwałki
Father first name: Josel
Mother first name: Mirjam
Mother other first names: Etka
Mother maiden surname: Rosental
Residence location: Łódź
Wedding date: 26.04.1887
Wedding location: Łódź
Partner first name: Abram
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 24. Nadanie obywatelstwa 1922 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Estera Ciechanowicz
Location: Wołomin
Dating: 1900
Surname: Ciechanowicz
First name: Estera
Birth date: 1900
Birth location: Suwałki
Father first name: Jude
Residence location: Wołomin
Emigration date: after 1924
Emigration state: Germany
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 403. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Aron Klejft
Location: Warszawa
Dating: 1816
Surname: Klejft
First name: Aron
Birth date: 1816
Father first name: Wolf
Residence location: Warszawa
Other residence location: Suwałki
Sources: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 5462 - 5471. Księgi Legitymacyjne dla Starozakonnych w Warszawie 1834 - 1862.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.