• Bacewicz J., Suwałki i ziemia suwalska: schyłek wieku, Suwałki, 2000.
 • Bacewicz J., Suwałki i ziemia suwalska: przełom wieków, Suwałki, 2011.
 • Bacewicz J., Matusewicz A., Suwałki i okolice, Olsztyn, 1989.
 • Buczyński St., Suwalszczyzna 1939-1944, Warszawa, 1991.
 • Filipowicz Z., Suwałki i okolice, Warszawa, 1984.
 • Friedlander A. E., From Suwalki to St. Ignace. A history of the Rosenthal, Reinhertz, Blumrosen, Winkelman and Related Families, Brooklyn-New York, 2003, vol. 1-2.
 • Kohen B., ed., Jizkor-buch Suwalki un di arumike sztetlech: Baklerowe, Wiżan, Jelinewe, Sejni, Punsk, Przerasle, Filipowe, Krasnepolje, Rack, New York, 1961 [online] yizkor.nypl.org/index.php?id=1743 [Accessed: 13.12.2013].
 • Maciejewski St., Suwałki i okolice, Suwałki, 1997.
 • Markowski A., Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa, 2008.
 • K. Skłodowski, ed., S. J. Woś, graphics ed., Na lewym brzegu Niemna, Suwałki, 2006.
 • Nowalski S., Monografia Suwałk, Kraków, 1880.
 • Rabin Dov, Suwałki [in:] Encyclopaedia Judaica, eds. F. Skolnik, M. Berenbaum, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London, 2007, vol. 19, pp. 331–332.
 • Sefer kehilat Suvalk u-benotehah, eds. Y. Alroi, Y. Chrust, Tel Aviv,1989.
 • Suwałki [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, eds. S. Spector, G. Wigoder, New York, 2001, vol. 3, pp. 1265–1266.
 • J. Kopciał, ed., Suwałki miasto nad Czarną Hańczą, Suwałki, 2005.
 • Trzebiński W., Rozwój przestrzenny Suwałk od narodzin osady po okres awansu na miasto wojewódzkie, [in:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny,  ed. J. Antoniewicz, Białystok, 1965.
Print