• Drzewiecki B., Kiryk F., Meus K., Trzebinia. Dzieje miasta i regionu 1989-2017, Kraków 2018.
  • Kehilat Tszebin, red. P. Goldwaser, Hajfa 1969.
  • Kostka A., Historia Żydów w Trzebini. Kultura, obyczaje, historia i renowacja cmentarza żydowskiego, Trzebinia 2016.
  • Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, pod. red. F. Kiryka, Kraków 1994.
Print