Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Szyja Schneeweiss
Location: Kraków
Dating: 18.04.1896
Surname: Schneeweiss
Other surname: Beim
First name: Szyja
Second first name: Jakób
Birth date: 18.04.1896
Birth location: Tyczyn
Father first name: Abraham
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 422. Sprawy paszportowe 1922-1923. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.