The school operated in the years 1904–1933 and was located at 27 Twarda Street. It was an eight-grade, humanities-oriented high school for girls, holding partial accreditation as a state high school.

In 1926, it had eight grades, nine “departments” (classes), and a total of 220 students.

In the academic year 1930/1931, it had a total of 210 students in nine “departments.” The school had 41 students in preparatory classes, 36 in junior grades, and 133 in senior grades. The tuition fee for one student in a preparatory class (Grade 0) was PLN 300–400. In junior grades (Grades 1–3), it amounted to PLN 660–760, while in senior grades (Grades 4–8) – to PLN 880.

In 1926, the school staff (and the subjects they taught) included:

 • Blochman Ignacy (b. 1897) – History;
 • Boczek Stanisława (b. 1899) – Polish Language, Mathematics;
 • Centnerszwer Jerzy (b. 1893) – Polish Language;
 • Centnerszwer Maksymilian (b. 1889) – Singing;
 • Cyge Alfred (b. 1880) – Mathematics;
 • Finkielhauz Stella (b. 1893) – Mathematics;
 • Fligiel Helena (b. 1904) – Polish Language;
 • Fryde Janina (b. 1895) – French Language;
 • Gliksman Rachela (b. 1899) – Polish Language;
 • Głaz Edwarda (b. 1901) – Gymnastics;
 • Goldfluss Stanisław (b. 1894) – Chemistry;
 • Goldhar Henryk (b. 1889) – Latin;
 • Grünbaum Halina (b. 1902) – Mathematics;
 • Gutman Judyta (b. 1895) – History;
 • Herold Mina, dr (b. 1894) – History;
 • Herszalt Adam (b. 1886) – Drawing;
 • Herszberg Teresa (b. 1892) – Handicrafts;
 • Jaczynowski Jan (b. 1894) – Geography;
 • Józefowicz Adela (b. 1894) – Geography;
 • Kon Rena (b. 1898) – Gymnastics;
 • Leibson Róża (b. 1884) – German Language;
 • Lewinkopf Stanisław (b. 1900) – Latin;
 • Librach Maria, dr (b. 1878) – Introduction to Philosophy;
 • Lichtenbaum Natalia (b. 1887) – school doctor;
 • Mikiewicz Jadwiga (b. 1887) – French Language;
 • Nirnberg Michał (b. 1886) – Gymnastics;
 • Portney Felicja (b. 1877) – Polish Language;
 • Pozner (Posner) Fanny (b. 1863) – German Language;
 • Purman Stefan, Dr (b. 1895) – Polish Language;
 • Rozenfeld Benedykt (b. 1885) – Physics;
 • Rudniański Stefan (b. 1887) – History, Introduction to Philosophy;
 • Rybak Eugenia (b. 1894) – Mathematics;
 • Szlosberg Ida (b. 1885) – German Language;
 • Szwed Zofia (b. 1891) – Natural Sciences;
 • Tarnopolska Halina (b. 1889) – Natural Sciences;
 • Tenenbaum Leokadia (b. 1888) – Drawing;
 • Urlik Markus (b. 1895) – History;
 • Wajnberg Irena (b. 1897) – History.

 

Sources:

 • Konarski S., “Warszawskie średnie szkolnictwo ogólnokształcące,” [in] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939, book 5, Warsaw 1973, p. 231.
 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warsaw–Lviv 1926, pp. 268–269.
 • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warsaw 1933, pp. 476–477.
Print