This high school was established in 1876. Until 1930, it was known as the Ewa Strauch-Szlezynger Philological High School, then as the Janina Świątecka High School Established by Ewa Strauch-Szlezynger (1930–1937), the Janina Świątecka Private Junior High School Established by Ewa Strauch-Szlezynger, and the Janina Świątecka Senior High School. Until 1936, it was located at 18 Świętojerska Street and later moved to 18 Bielańska Street. It carried the official name of the School No. 159.

It was a humanities-oriented school for girls with Polish as the language of instruction. It had partial accreditation as a state high school (until 1922). It held full public rights in the years 1922–1929, only to be demoted to partial accreditation (1929–1933) and then once again regain full recognition (in 1933). The school principals over the years were Maria Glikson (1918–1919), Lucjan Komarnicki (1921–1926), and Marian Odrzywolski (since 1929).

In the academic year 1930/1931, it had 222 students in nine grades, including 13 students in the preparatory grade (tuition fee – PLN 640), 53 students in three lower grades (PLN 880–960), and 156 students in senior humanities grades (PLN 1,100).

In 1926, the school staff (and the subjects they taught) included:

 • Abramowicz Zofia (b. 1890) – Natural Sciences;
 • Bernstein Wanda, Dr (b. 1896);
 • Brandys Adolf (b. 1881) – Mathematics, Physics, Chemistry;
 • Centnerszwer Stanisława (b. 1889) – Drawing;
 • Festensztat Adam (b. 1896) – Polish Language;
 • Glikson Helena (b. 1894) – Natural Sciences;
 • Gruz Maria (b. 1898) – Gymnastics;
 • Hertz Maria (b. 1885);
 • Klein Arnold (b. 1898) – Religion;
 • Komarnicki Lucjusz (b. 1884) – Polish Language;
 • Leibson Róża (b. 1884) – German Language;
 • Miliband Róża (b. 1890) – Mathematics;
 • Oberman Helena (b. 1897) – Polish Language;
 • Pekielis Roman (b. 1896) – Latin;
 • Pekielis Zofia – secretary;
 • Pliszka Czesław (b. 1884) – Latin;
 • Rabinowicz Felicja (b. 1893) – Mathematics;
 • Ringman Zofia (b. 1885) – Mathematics, Chemistry, Physics;
 • Rosenbaum Ignacy (b. 1895) – French Language;
 • Rubinrot Stefan (b. 1887) – History, Introduction to Philosophy;
 • Steinberg Natalia (b. 1892) – French Language;
 • Szlezynger Ewa (b. 1859) – German Language, French Language;
 • Tajtelbaum Stefan (b. 1898) – Religion, History;
 • Tarnopolska Halina (b. 1890) – Geography, Natural Sciences;
 • Taub Salomea – school doctor;
 • Tyrawska Maria (b. 1872) – Singing;
 • Wajdenfeld Bronisława (b. 1896) – Singing;
 • Wajdenfeld Ewa (b. 1893) – Handicrafts.

 

Sources:

 • Konarski S., “Warszawskie średnie szkolnictwo ogólnokształcące,” [in] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939, book 5, Warsaw 1973, p. 239.
 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warsaw–Lviv 1926, p. 270.
 • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warsaw 1933, p. 476.
Print