Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Jankiel Targ
Location: Warsaw
Dating: No available date
Surname: Targ
First name: Jankiel
Second first name: Zelik
Residence location: Warsaw
Sources: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 5462 - 5471. Księgi Legitymacyjne dla Starozakonnych w Warszawie 1834 - 1862.
Ester Lublin
Location: Warsaw
Dating: No available date
Surname: Lublin
First name: Ester
Residence location: Warsaw
Partner first name: Hil
Sources: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 5462 - 5471. Księgi Legitymacyjne dla Starozakonnych w Warszawie 1834 - 1862.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.