The tenement building at 12 Ząbkowska Street was erected around the year 1900. In 1872 the property belonged to Zysia Jurman[1.1], and in 1930 M. Hirszbein was its owner[1.2]. In 2001 the building underwent a thorough renovation, during which its original appearance was to be reconstructed, even though there are no plans or photographs of it left today.

The tenement house is considered “Jewish” – a trace of a mezuzah at the door into the staircase (at the junction of the outbuildings) supposedly serving as proof of that. It should be noted that the mezuzah was placed on the entrance door of the building, not on the door of an individual flat – therefore it “covers” all the apartments. It is known that a house of prayer operated in the house in 1926[1.3]. Another curiosity is the statue of Virgin Mary standing in a niche in the façade. Such a figure is said to have been standing there also before World War Two, when the entire tenement house has been owned by Jews.

Print
Footnotes
  • [1.1] Nowa taryfa domów miasta Warszawy i przedmieścia Pragi ułożona 1-go września 1882 podług źródeł urzędowych, in: Treściwy zbiór przepisów policyjnych, administracyjnych i sądowych dla właścicieli domów i mieszkańców m. Warszawy, z dołączeniem taryfy domów i adresów znaczniejszych firm handlowych i przemysłowych, (1883), kol. 75.
  • [1.2] Książka Informacyjno-Adresowa „Cała Warszawa”, (1930), VI, 115.
  • [1.3] E. Bergman, Nie masz bóżnicy powszechnej. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku, (2007), 156 (chart).