Po likwidacji getta w Rembertowie jesienią 1942 r. przy ulicach Żwirki i Kościuszki Niemcy utworzyli tzw. getto szczątkowe (Judenlager). Osadzeni w nim młodzi, sprawni fizycznie Żydzi (ok. 400 osób) byli wykorzystywani do prac przymusowych w firmie Smitt & Junk w Kawęczynie, a także w fabryce Pocisk. Obóz został zlikwidowany latem 1943 roku. Przetrzymywane tam osoby Niemcy rozstrzelali na działkach przy ul. Batorego (obecnie Markietanki)[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 19391945. Informator encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979.