• Anlen Bronisław, „Ze wspomnień więźnia Pawiaka i Gęsiówki podczas powstania warszawskiego”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2003, no. 5 (205).
 • „Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942 – styczeń 1943”, prepared by Sakowska Ruta, Warsaw 1980.
 • Balicka-Kozłowska Helena, „Mur miał dwie strony”, Dom Wydawniczy Bellona, Warsaw 2002
 • Bartelski Lesław M., „Getto. Warszawskie Termopile 1943”, “Wystawa Warsaw Walczy 1939-1943” Foundation, Warsaw 1999.
 • Bauer Ela, "Nachuma Sokołowa poszukiwania nowoczesnej tożsamości żydowsko-polskiej", „Midrasz”, 2003, no. 6 (74), p. 20.
 • Berg Mary, „Dziennik z Getta Warszawskiego”, Czytelnik, Warsaw 1983.
 • Bergman Eleonora, „Bożnica niemiecka”, ″Słowo Żydowskie"2002, no. 3/4 (263/264), p. 24
 • Bergman Eleonora, „Czy był rewir żydowski w Warszawie w latach 1809 – 1862?”, in: „Żydzi Warszawy. Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944)”, Jewish Historical Institute, Warsaw 2000.
 • Bergman Eleonora, Jagielski Jan, „Zachowane synagogi i domy modlitwy”, Jewish Historical Institute, Warsaw 1996.
 • Borzymińska Zofia, „Dziewiętnastowieczna Warsaw stolicą kulturalną europejskich Żydów”, [in:] „Żydzi Warszawy Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944)”, Jewish Historical Institute, Warsaw 2000.
 • Borzymińska Zofia, „Emanuela Ringelbluma wołanie o  pomoc. Kartka z getta warszawskiego do przyjaciela w Nowym Jorku”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2002, no. 1(201).
 • Borzymińska Zofia, „Sprawa Rabiego Icchaka Meira Altera w 1859 r.”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2001, no. 3 (199).
 • Borzymińska Zofia, „Warszawskie towarzystwo rządowe do dzieci wyznania mojżeszowego (1831-1861)”, "Biuletyn ŻIH"/"Jewish Historical Institute Bulletin", 1989, no. 4 (152).
 • Borzymińska Zofia, „Wpływ Szkoły Rabinówna przemiany kulturowe Zydów warszawskich w drugiej połowie XIX wieku”, in: „Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich. Vol. II. Conference materials, Kraków 24-26 November 1998, edited by Krzysztof Pilarczyk and Stefan Gąsiorowski, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2000.
 • Brog Bernard, „Dokumenty i materiały o powstaniu w getcie warszawskim oraz powstanie na terenie "Shopów", "Biuletyn ŻIH", 1953, no. 1 (5).
 • Cała Alina, Węgrzynek Hanna, Zalewska Grażyna, „Historia i kultura Żydów polskich.” Dictionary, WSiP, Warsaw 2000.
 • Chaskielewicz Stefan, „Ukrywałem się w Warszawie”, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1988.
 • Cukierman Icchak (Antek), „Dzielna 34”,. "Biuletyn ŻIH", 1992, no. 1 (161).
 • Czarnomski Tadeusz, „Pomoc ludności żydowskiej udzielona przez pracowników Wydziału Ewidencji Ludności Zarządu m. st. Warszawy w okresie okupacji hitlerowskiej (1939 1945)”, "Biuletyn ŻIH", 1970, no. 75.
 • Czerniaków Adam, Dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, preparation and footnotes by M. Fuks. Warsaw 1983.
 • Datner-Śpiewak Helena, „Adwokaci-Żydzi Warszawy końca XIX wieku”, "Biuletyn ŻIH", 1991 no. 1 (157).
 • Doktór Jan, „Warszawscy Frankiści”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2001, no. 2 (198).
 • Drozdowski Marian Marek, „Lata 1864-1930”, [in:] Drozdowski Marian Marek, Zahorski Andrzej, „Historia Warszawy”, PWN, Warsaw 1981.
 • Drozdowski Marian Marek, „Warsaw w latach 1914-1939”, PWN, Warsaw 1990.
 • Drozdowski Marian Marek, „Żydzi Warszawy Stanisławowskiej” in: „Żydzi Dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji ’Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej’. Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński 22-26.IX.1986 r.”, Ossoliński National Institute; Wrocław – Warsaw – Kraków 1991.
 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof, "Demonstracja na Placu Grzybowskim 13 XI 1904", „Midrasz”, 2007, no. 11 (127), p. 22.
 • Dylewski Adam, „Śladami Żydów polskich. Przewodnik Ilustrowany”, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2002.
 • Eisenbach Artur, „Sprawa podatku szynkarskiego w Warszawie 1862-1866 oraz emancypacje Żydów w latach rewolucji (1848-1849)”, "Biuletyn ŻIH", 1987, no. 2 (142).
 • Eisenbach Artur, „Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w.”, PIW, Warsaw 1983.
 • „Encyclopedia of Holocaust”, ed. Gutman Izrael, vol. 3, New York 1990.
 • „The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust”, ed. Weiser Elie, Spector Shmuel, Wigider Geoffrey, vol. 1, Jerusalem 2001.
 • Engelking Barbara, Jacek Leociak, „Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”, IFiS PAN, Warsaw 2001.
 • Epsztein Tadeusz, „Nowy inwentarz Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma)”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2005, no. 1, (213).
 • Epsztein Tadeusz, "Wielki powrót", „Midrasz”, 2004, no. 11 (91), p. 19.
 • Fidelseid Stella, „Pozostałam na gruzach… (moje przeżycia po likwidacji getta warszawskiego kwiecień-grudzień 1943)”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2003, no. 2, (206).
 • Fijałkowski Paweł, „Początki obecności Żydów na Mazowszu (do 1526 r.)”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2001, no. 2 (198)
 • Fijałkowski Paweł, „Żydzi na Mazowszu w dobie złotego wieku Rzeczpospolitej”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2003, no. 1 (205).
 • Fuks Marian, „Handlówka i kabaret”, ″Słowo Żydowskie", 2007, no. 18/19 (408/409), p. 18.
 • Fuks Marian, „Filharmonicy warszawscy w getcie”, ″Słowo Żydowskie", 2002, no. 7/8 (267/268), p. 14.
 • Fuks Marian, „Pionierzy bankowości”, ″Słowo Żydowskie", 1996, no. 3 (107), p. 10.
 • Fuks Marian, „Żydzi na Pradze”, ″Słowo Żydowskie", 1998, no. 9/1 (165/166) , p. 18.
 • Fuks Marian, „Żydzi w Warszawie. Życie codzienne. Wydarzenia. Ludzie”, Solus, Poznań/Daszwice 1992.
 • Głowiński Michał, „Czarne Sezony”, OPEN, Warsaw 1999.
 • Grupińska Anka, „ Getto Warszawskie”. Wydawnictwo Parma Press, Warsaw 2002.
 • Gutman Israel, „Wspomnienie”, "Biuletyn ŻIH", 1996, no. 4, (180).
 • Gutman Israel, „Żydzi warszawscy 1939 – 1943, ŻIH, Warsaw 2003.
 • Jagielski Jan, „Niezatarte ślady Getta Warszawskiego”, Mówią Wieki, Warsaw 2008.
 • Katz Hanna B., „Cmentarz żydowski w Warszawie”, ″Słowo Żydowskie",1996, no. 23-24 (127-128), p. 12.
 • Kowalska Agnieszka, "Ostatni świadek", „Midrasz”, 1998, no. 5 (13), p. 20.
 • Krajewska Monika, "Bez oblicza", „Midrasz”, 2000, no. 5 (37), p. 14.
 • Krawczyk Jerzy, 100- lecie Nożykowej synagogi”, ″Słowo Żydowskie", 2001, no. 12/13 (246/247) p. 12.
 • Krynicka Natalia,"Teatr żydowski w międzywojennej Warszawie", „Midrasz”, 2001, no. 1 (45) p. 16.
 • Kula Marcin, „Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2007.
 • Kuligowska-Korzeniewska Anna, "Krótka historia teatru żydowskiego na ziemiach polskich", „Midrasz”, 2004, no. 7-8 (87-88), p. 8.
 • Kuligowska-Korzeniewska Anna, „Polska Szulamis. Dramat żydowski na scenach polskich na przełomie XIX i XX wieku.”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2003, no. 5 (205).
 • Kuligowska – Korzeniewska Anna, „Warszawskie sceny żydowskie do 1939 r.” [in:] „Żydzi Warszawy. Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944)”, ŻIH, Warsaw 2000.
 • Landau Ludwik, „Kronika lat wojny i okupacji”, vol. I-III, PWN, Warsaw 1962- 1963.
 • Leociak Jacek, „Muranów – jako miejsce po getcie”, ″Słowo Żydowskie", 2008, no. 5/6/7 (421/422/423), p. 16.
 • Lipszyc Jarosław, "Cmentarz, który żyje", „Midrasz”, 2000, no. 5 (37), p. 20.
 • Marcinkowski Robert, „Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy”, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego „Pangea”, Warsaw 2003.
 • Meed Władka, „Po Obu Stronach Muru. Wspomnienia z warszawskiego getta”, Wydawnictwo „Jaworski”, Warsaw 2003.
 • Michman Dan „O okolicznościach ustanowienia warszawskiego Judenratu. Nowy punkt widzenia”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2007, no. 1 (221).
 • Micińska Magdalena, "Inteligencja żydowska w Polsce od końca XIX wieku do II wojny światowej", „Midrasz”, 2002, no. 5 (61), p. 6.
 • Mórawski Karol, „Kartki z dziejów warszawskich Żydów”, Książka i Wiedza, Warsaw 1993.
 • Natkowska Monika „Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, <paragraf aryjski>. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939”, Żydowski Instytut Historyczny, Warsaw 1999.
 • Ożarowski Jakub, „Dom Cadyka Altera na ulicy Łuckiej”, ″Słowo Żydowskie",1995, no. 25-26 (103-104), p. 10.
 • Ożarowski Jakub, „Żydowska Dzielnica Północna”, ″Słowo Żydowskie", 1994, no. 21 (73) p. 10.
 • Paulsson Gunnar S., „Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie warszawy 1940-1945”, Znak, Kraków 2008.
 • Paziński Piotr, "Joint w czasach zagłady", „Midrasz”, 2004, no. 11 (91), p. 14.
 • Paziński Piotr, "Plac w sercu Warszawy", „Midrasz”, 2007, no. 11 (127), p. 9.
 • Pełczyński Grzegorz, „Kim są Karaimi?”, ″Słowo Żydowskie", 1997, no. 3(133), p. 11.
 • Piluk Piotr, „Odczytywanie miasta”, ″Słowo Żydowskie", 2008, no. 5/6/7 (421/422/423), p. 20.
 • Piluk Piotr, „Ślady Dzielnicy Północnej”, ″Słowo Żydowskie", 2003, no. 7/8 (293/294), p. 28.
 • Penkalla Adam, „Żydowskie ugrupowania i stronnictwa Polityczne w Polsce (II półrocze 1925)”, "Biuletyn ŻIH", 1993, no. 1, 2 (165-166).
 • Prekerowa Teresa, „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945”, PIW, Warsaw 1982.
 • Prekerowa Teresa, „Zarys Dziejów Żydów w Polsce w latach 1939-1945”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 1992.
 • Przedpełski Jan, „Hipolit Wawelberg i jego szkoła”, ″Słowo Żydowskie", 1994, no. 15 (67), p. 13.
 • Przedpełski Jan, „ Leo Belmont 1865-1941”, ″Słowo Żydowskie", 1996, no. 16 (120), p. 11.
 • Ringelblum Emanuel, „Kronika getta warszawskiego”, Czytelnik, Warsaw 1983.
 • Emanuel Ringelblum, „Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej”,  Czytelnik, Warsaw 1988.
 • Ringelblum Emanuel, „Żydzi w Warszawie. Cz. 1. Od czasów najdawniejszych do ostatniego wygnania w r. 1527.”, Warsaw 1932.
 • Rogoziński Szymon, „Los pracowników żydowskich w Łodzi i w Warszawie w latach 1938-1943. Nota biograficzna”, "Biuletyn ŻIH", 1994, no. 1-3 (169-171).
 • Rybicki Stanisław, „Narbutta 52 (wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej)”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2005, no. 2 (214).
 • Sakowska Ruta, „Icchak Schiper w getcie warszawskim. Działalność opiekuńcza”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2005, no. 4 (216).
 • Sakowska Ruta, „Konspiracyjne seminarium Hechaluc-Dror w Warszawie (16 grudnia 1941-26 stycznia 1942) Notatki Icchaka Cukiermana.” "Kwartalnik Żydów Polskich", 2003, no. 2, (206).
 • Sakowska Ruta, "Wiadomości. ARG i raporty o zagładzie. Status Archiwum Ringelbluma w getcie szczątkowym Warszawy", "Kwartalnik Żydów Polskich", 2005, no. 1 (213).
 • Sakowska Ruta, „Z dziejów gminy żydowskiej w Warszawie 1918-1939” in: „Warsaw II Rzeczypospolitej 1918-1939”, book 4, Warsaw 1972.
 • Saks Renata, „Ida Merżan”, ″Słowo Żydowskie", 2002, no. 14/15 (274/275), p. 21.
 • Saks Renata, „Wisna Lipszyc”, ″Słowo Żydowskie", 1992, no. 4, (4), p. 14.
 • Schiper Ignacy, „Dzieje Żydów na ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (od 1795 r. do 1863 r. włącznie) [in:] „Żydzi w Polsce Odrodzonej”, vol. I, editors I. Schiper, A. Tatarkower, A. Hafftka, Warsaw 1936.
 • Shore Marci, „Język, pamięć i rewolucyjna awangarda. Kształtowanie historii powstania w getcie warszawskim w latach 1944-1950”, "Biuletyn ŻIH", 1998, no. 3 (188).
 • Sieroszewski Władysław, „Prowokator”, "Kwartalnik Żydów Polskich" 2005, no. 2 (214).
 • Singer Bernard (Regnis), „Moje Nalewki”, Czytelnik, Warsaw 1993.
 • Sokołowski Jerzy, „Żydowskie Nalewki”, ″Słowo Żydowskie", 2000, no. 14 (222), p. 11.
 • Sosnowska Anita, „Tak zwani szmalcownicy na przykładzie Warszawy i okolic (1940-1944).”, "Kwartalnik Żydów Polskich" 2004, no. 3 (211).
 • Steinlauf Michael, „L.Perec i „nowy” teatr żydowski”, "Biuletyn ŻIH", 1991, no. 3 (159).
 • Stola Dariusz, „Emigracja Pomarcowa”, z serii Prace Migracyjne, no. 34, : Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2000.
 • Sujecki Janusz „Aluminium, szkło i historia”, ″Słowo Żydowskie" 2000, no. 7 (215) p. 10
 • Sujecki", Janusz, "Fenomen Pragis", „Midrasz”, 2000, no. 7-8 (39-40), p. 25
 • Sujecki Janusz, „Odkrywanie żydowskiej warszawskiej Pragi”, ″Słowo Żydowskie", 2000, no. 1 (209), p. 5.
 • Sujecki Janusz, "Trochę Kazimierza i szczypta Nalewek", „Midrasz”, 1998, no. 4 (12), p. 20
 • Sujecki Janusz, "Ulica książek", „Midrasz”, 1999, no. 10 (30), p. 10
 • Susid Włodzimierz, „Cmentarz żydowski na Brudnie”, ″Słowo Żydowskie", 1995, no. 11 (89), p. 21.
 • Susid Włodzimierz, „Ulica Żydowska w Starej Warszawie”, ″Słowo Żydowskie", 1996, no. 17 (121), p. 10.
 • Szacki Jakub, „Organizacja i działalność gminy”, "Biuletyn ŻIH", 1993 no. 1, 2 (165-166).
 • Szarota Tomasz, „Ekscesy antyżydowskie w okupowanej Warszawie (cz. II).” , "Kwartalnik Żydów Polskich", 2000, no. 2 (194).
 • Szarota Tomasz, „Ekscesy antyżydowskie w okupowanej Warszawie (cz. I),” "Kwartalnik Żydów Polskich", 2000, no. 1, (193).
 • Szarota Tomasz, „U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie”, Wydawnictwo Sic!, Warsaw 2000.
 • Szpilman Władysław, „Pianista”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
 • Szuchta Robert, "Chłopiec z warszawskiego getta", „Midrasz”, 2002, no. 2 (58), p. 17.
 • Szwarcman-Czarnota Bella, "Pocztówka chanukowa", „Midrasz”, 2000, no. 12 (44), p. 6.
 • „Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z Pomocą Żydom 1939-1945”, edited by [[bios:148|Władysław Bartoszewski,]] Zofia Lewinówa, Association of the Jewish Historical Institute and Świat Książki (Book World) Company, Warsaw 2007.
 • Tomaszewski Jerzy, „Rzeczpospolita wielu narodów”, Czytelnik, Warsaw 1985.
 • Tyszkowa Maria, „Eksterminacja Żydów w latach 1941-1943. cz.2”, "Biuletyn ŻIH", 1992, no. 4 (164).
 • Wasiutyński Bogdan, „Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX”, Warsaw 1930.
 • Węgrzynek Hanna, „Żydzi w Warszawie przed XIX w.”, [in:] „Żydzi Warszawy. Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944)”, ŻIH, Warsaw 2000.
 • Wiślicki Alfred, „Wacław Wiślicki -działacz polityczny”, "Biuletyn ŻIH", 1991, no. 2 (158).
 • Wiśniewski Tomasz, „Zagadkowy remont (W jak Warsaw)”, ″Słowo Żydowskie", 2004, no. 7/8/9 (319/320/321), p. 28.
 • Wójcicki Maciej, „Żydowski Związek Wojskowy w getcie warszawskim- synteza”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2006, no. 1 (217).
 • Wójtowski Michał, "Pogrom czerwonych latarnii w czerwonej Warszawie", „Midrasz”, 1999, no. 12 (32), p. 9.
 • The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe”, vol. II, ed. Gershon David Hundert….
 • Zabłotniak Ryszard, „Sanatorium Towarzystwa Opieki nad Biednymi Gruźliczo Chorymi Żydami „Marpe” (1907-1924-1942)”, "Biuletyn ŻIH", 1993 no. 1, 2 (165-166).
 • Zalewskiej Grażyna, „Ludność żydowska w okresie międzywojennym”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1996.
 • Z dziejów gminy starozakonnych w Warszawie. Tom 1. Szkolnictwo”, Skład Główny w Księgarni E. Wende i S-ka, Warsaw 1907.
 • Żebrowski Rafał, „Budowa domu akademickiego w Warszawie i jej miejsce w dziejach warszawskiej gminy wyznaniowej”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2005, no. 4 (216).
 • Żebrowski Rafał, „Geneza biblioteki wielkiej synagogi na Tłomackiem”, "Kwartalnik Żydów Polskich",1999, no. 1 (189)
 • Żebrowski Rafał, „Jakuba Szackiego żywot paradoksalny”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2002, no. 2 (202)
 • Żebrowski Rafał, &bdquo [[bios:34|;Majer Bałaban&]]rdquo;, ″Słowo Żydowskie", 2002, no. 25/26 (285/286), p. 12.
 • Żebrowski Rafał, „Modernizacja czy próba podziału gminy? Batalia o mianowanie postępowego rabina w Warszawie”, "Kwartalnik Żydów Polskich", 2006, no. 2 (218).
 • Żebrowski Rafał, „Gmina żydowska w Warszawie”, Edited by t,he Jewish Religious Community in Warsaw in association with the Education Center for Jewish Culture.
 • Żebrowski Rafał, „Samuel Abraham Poznański”, ″Słowo Żydowskie", 2001, no. 11 (245), p. 10.
 • Żebrowski Rafał, "Żydowska dobroczynność", „Midrasz”, 2008, no. 1 (129), p. 9.
 •  „Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945. Relacje świadków”, prepared by Grynberg Michał, Kotowska Maria, Oficyna Naukowa, Warsaw 2003.
 • Żydzi w Polsce. Leksykon”, ed. J. Tomaszewski and A. Żbikowski, Wydawnictwo Cyklady, Warsaw 2001.
 • „Żydzi w Polsce Odrodzonej”, vol. I-II, ed. I. Schiper, A. Tatarkower, A. Hafftka, Warsaw 1936.
 • Żyndul Jolanta, „Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937-geografia i formy”, "Biuletyn ŻIH", 1991, no. 3, (159).
Print