• Bergman Eleonora, Wieruszów dawny cmentarz żydowski, studium historyczne, Warszawa 1987.
  • Goldberg Jakub, Wielun, Yizkor Book, Tel Awiw 1971.
  • Jolly Ph., Jewish Wielun a Polish shtetl, Raleigh 2010.
  • Książek Janusz, Cel zniszczony... Z dzienników wojennych Waltera Siegela i Kurta Hartmanna, "Siódma prowincja" 2005, no. 3–4.
  • Książek Janusz, Wieluń na dawnych pocztówkach, Wieluń 1999.
  • Olejnik Tadeusz, Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 1998.
  • Olejnik Tadeusz, Plany i widoki dawnego Wielunia, Łódź 1966.
  • Olejnik Tadeusz, Wieluń. Dzieje miasta 1793–1945, Wieluń 2003.
  • Olejnik Tadeusz, Zagłada ludności żydowskiej w powiecie wieluńskim w latach okupacji hitlerowskiej, "Rocznik Łódzki", vol. XXIX, Łódź 1980.
  • Rosin Ryszard, Siedem wieków miasta Wielunia [in:] Siedem wieków Wielunia. Studia i materiały, ed. R. Rosin, Warszawa – Łódź 1987.
  • Wieluń, [in:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. XIII, Warszawa 1893.
Print