• Jeznach Jadwiga, Katarzyna Dąbrowska, Strategia rozwoju Gminy Wiskitki.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
  • Pinkas Żirardow, Amszinow un Wiskit, published by Mordechaj Dawid Bensztajn, Buenos-Ajres 1961.

 

Print