• Bergman Eleonora, Żydzi w miasteczkach województwa płockiego - notatki, "Mazowsze", nr 6 (2/95), 1995.
  • Burchard, Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce (Warsaw, 1990).
  • Miasta polskie w tysiącleciu, vol. 2 (Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1967).
  • Piechotkowie, Maria and Kazimierz, Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (Warsaw:  Wydawnictwo Krupski i S-ka., 1999).
  • Piotrowski, Marek, “Próba rekonstrukcji obrządku pogrzebowego ludności żydowskiej na podstawie badań archeologicznych cmentarza w Wyszogrodzie, ”Rocznik Mazowiecki", 1987, vol. 9.

Other

  • Sprawozdanie stenograficzne ze 186 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 17 listopada 1920 roku/CLXXXV/30".

 

Print