• Cała Alina, Węgrzynek Hanna i Zalewska Gabriela, Historia i kultura Żydów polskich, WSIP S.A., Warsaw 2000.
  • Fijałkowski Paweł, Rzekomy przywilej „de non tolerandis Judaeis” a początki osadnictwa żydowskiego na Mazowszu, [in:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach poskich, t. 2 edited by Krzysztof Pilarczyk and Stefan Gąsiorowski, Cracov 2000.
  • Kwiatek Jerzy i Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warsaw 1998.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, vol. 2, Wrocław-Warsaw-Cracov Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, PWN, Warsaw 1979.
  • Wodziński Marcin, Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
  • Wurke. Izkor Buch, Tel Aviv 1976.
Print