Year Jews Poles
1880 404 4586
1890 722 4652
1900 975 5353
1939 2000 7400
  • Data quoted in: Jakubowicz, Dawid. Księga pamiątkowa gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, Tell Aviv 1968
  • K. Iwańska, [in:] Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, p. 86

 

Print