Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Sara Szwarc
Location: Łódź
Dating: 6.06.1881
Surname: Szwarc
Maiden surname: Elzner
First name: Sara
Birth date: 6.06.1881
Birth location: Wadowice
Father first name: Gerszon
Mother first name: Rachela
Residence location: Łódź
Wedding date: 6.06.1881
Partner first name: Jakub
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 27. Nadanie obywatelstwa 1923 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.