Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Abraham Szpiro
Location: Wieruszów
Dating: 19.07.1896
Surname: Szpiro
First name: Abraham
Second first name: Hersz
Birth date: 19.07.1896
Birth location: Wieruszów
Father first name: Mojżesz
Father second first name: Szymon
Mother first name: Chaja
Mother second first name: Cyrla
Mother maiden surname: Monic
Residence location: Wieruszów
Other residence location: Wrocław
Profession: merchant
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 25. Pozbawienie obywatelstwa 1922 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abram Smoleńśki
Location: Wrocław
Dating: 1914
Surname: Smoleńśki
First name: Abram
Partner first name: Brajndla
Partner maiden surname: Jakubowicz
Profession: merchant
Death date: 1914
Death location: Wrocław
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 30. Nadanie obywatelstwa 1923 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Kasriel Man
Location: Wieruszów
Dating: 7.09.1894
Surname: Man
First name: Kasriel
Birth date: 7.09.1894
Birth location: Wieruszów
Father first name: Falt
Mother first name: Zelda
Mother maiden surname: Bergman
Residence location: Wieruszów
Other residence location: Wrocław
Profession: merchant
Emigration date: 1919
Emigration state: Germany
Emigration location: Wrocław
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 25. Pozbawienie obywatelstwa 1922 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaim Katz
Location: Lutomiersk
Dating: 13.04.1896
Surname: Katz
First name: Chaim
Birth date: 13.04.1896
Birth location: Zduńska Wola
Father first name: Icek
Father second first name: Mendel
Mother first name: Gitla
Mother maiden surname: Kutner
Residence location: Lutomiersk
Other residence location: Wrocław
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 25. Pozbawienie obywatelstwa 1922 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
H. Lauterbach
Location: Wrocław
Dating: No available date
Surname: Lauterbach
First name: H.
Residence location: Wrocław
Profession: owner of the steam sawmill
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12098. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z pow. częstochowskiego 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.