Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Majlech Bornsztejn
Location: Radzymin
Dating: 24.06.1894
Surname: Bornsztejn
First name: Majlech
Birth date: 24.06.1894
Birth location: Wysokie Mazowieckie
Father first name: Ajzyk
Father second first name: Jankiel
Mother first name: Tauba
Residence location: Radzymin
Profession: teacher
Emigration date: after 1919
Emigration state: United States
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 430. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izaak Ciechanowiecki
Location: Warszawa
Dating: No available date
Surname: Ciechanowiecki
First name: Izaak
Second first name: Lejb
Other first names: Icek
Father first name: Mordka
Residence location: Warszawa
Other residence location: Wysokie Mazowieckie
Sources: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 5462 - 5471. Księgi Legitymacyjne dla Starozakonnych w Warszawie 1834 - 1862.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.