• Gelibter Aron - director
  • Kronfeld Chaja - president
  • Tuab Bajla Gitla - treasurer
  • Rywka Fryd -  cook[1.1].
Print
Footnotes
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubleski, Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia, sygn. 185, s. 5 (refr:|National Archives in Lublin, Province Office in Lublin, Department of Labor, Social Welfare and Health, File No. 185, p. 5)