• Berenstein Tatiana, Eisenbach Artur, Rutkowski Adam, Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1957
 • Bar-Zeew E. name, Everlasting Name. Zamość Getto Population List – 1940, Tel Aviv 2001
 • Madajczyk Czesław, Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej, t. 1 and 2. Warszawa 1997.

Essays

 • Adamczyk-Garbowska Monika, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004.
 • Baranowscy Zofia and Jerzy, Dzielnica żydowska i synagoga w Zamościu, „Biuletyn ŻIH” 1967, no. 63, p. 39-56.
 • Baranowski Michał, Wstępne prace konserwatorskie w dawnej bóżnicy w Zamościu, „Ochrona zabytków”, t. XXII, Warszawa, 1969, no. 3.
 • Bóżnica w Zamościu. Studium historyczno-architektoniczne, PKZ o/Warszawa 1966, mp.
 • Czubara Krzysztof, Dawniej w Zamościu, Zamość 1998.
 • Danilewicz Jerzy, Synagoga główna w Zamościu – próba monografii. Master thesis written under the supervision of dr Andrzej Trzciński (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Arts), Lublin 2000.
 • Doroszewski Jerzy, Radzik Tadeusz, Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w altach 1918-1939, Lublin 1992.
 • Encyklopedia Judaica, t. 16, Jerusalem 1972.
 • Feduszka Jacek, Zamość w minionym XX wieku, Zamość 2000.
 • Herbst Stanisław, Zamość, Warszawa 1951.
 • Iskrzycki Artur, Dzieje Zamościa i południowej Lubelszczyzny, Lublin 1956.
 • Kędziora Andrzej, Encyklopedia miasta Zamościa, Chełm 2000.
 • Kopciowski Adam, Słownik biograficzny Zamojskich Żydów 1918 - 1939, parts 1-7, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny“ 2000, no. 1-2, 2003, no. 1-2.
 • Kopciowski Adam, Zagłada Żydów w Zamościu, UMCS Publishing House, 2005.
 • Koprukowniak Albina, Witusik Adam Andrzej, Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, Lublin 1980.
 • Kuwałek Robert, Z Lublina do Bełżca. Ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin 2006.
 • Marszałek Józef, Hitlerowskie więzienia i obozy w Zamościu, Zamość 1980.
 • Morgensztern Janina, O działalności gospodarczej Żydów w Zamościu w XVI i XVII wieku, „Biuletyn ŻIH“ 1967, no. 64.
 • Morgensztern Janina, O osadnictwie Żydów w Zamościu na przełomie XVI i XVII wieku, „Biuletyn ŻICH“ 1962, no. 43-44.
 • Morgensztern Janina, Uwagi i Żydach sefardyjskich w Zamościu w latach 1588-1650, „Biuletyn ŻIH“ 1961, no. 38.
 • Pinkas Zamość; yizkkor-bukh. Pinkas Zamość in Memoriam, ed. M. W. name Bernstein, Buenos Aires 1957 (in Yiddish).
 • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.

Journals, reports and memories (printed)[1.1]:

 • Hartglas Apolinary, Na pograniczu dwóch światów, Warszawa 1996.
 • Klukowski Zygmunt, Dzienniki z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944), Lublin 1958.
 • Matuszewska Maria, Miniony czas ulicy Browarnej w Zamościu, Zamość 1996.
 • Sztern Jan, Wspomnienia uchodźcy, Zamość 1995.
 • Collections of diaries and reports concerning Zamość are placed in: Archives of the Yad Vashem Institute in Jerusalem, Archives of Ghetto’s Heroes Kibbutz (Kibbutz Lohamei HaGetaot), Archives of the State Museum at Majdanek, Archives of the Jewish Historical Institute in Warsaw.

Novels:

 • Szewc Piotr, Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1993.
 • Szewc Piotr, Zmierzchy i poranki, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2000.
Print
Footnotes
 • [1.1] Ibidem, p. 213-214; and there: large list of unprinted memories and testimonies.