Demography[1.1]

Year Total Jews Percentage of Jews
1909 22504 7291 32,2
1917 17819 8509 47,8
1925 23784 9000 38,0
1931 23159 8670 37,4
1939 23017 8219 36,0

 

Print
Footnotes
  • [1.1] J. Chrzanowski, Miasto nie tylko dzieciństwa i tragedii, "Siódma Prowincja", No. 6, 1991, p. 6.