• Galiński Antoni, Getto w Zduńskiej Woli, "Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu", IPN  XXXV, Warszawa, 1993,
  • Goldberg Jakub, Księga Zduńskiej Woli, Izrael Press Ltd, 1968,
  • Joskowicz Menachem Pinkas, Opowieść o radości i cierpieniu, Warszawa 1996 
  • Kaczmarek Marian, Zagłada Żydów w kraju Warty w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej [in:] Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Materiały z sesji naukowej, Konin 1995,
  • Klauzińska Kamila, Cmentarz żydowski w Zduńskiej Woli w świetle najnowszych badań, "Wędrownik", No. 2 (380), 2004,
  • Klauzińska Kamila, Polichromie cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli. Wyniki badań dokumentacyjnych, Ars Judaica, 2009 (published),
  • Parada Janusz, Życie społeczno – polityczne w Zduńskiej Woli w latach 1918 – 1996 (rys historyczny), Zduńska Wola 1997,
  • Stulecie Miasta Zduńskiej Woli, editor Wicher Ludwik, Łódź 1925,
  • Śmiałowski Józef, Zduńska Wola – Monografia miasta do 1914 roku, Łódź 1974,
  • Wagner Daniel, Klauzińska Kamila , Polychromatic Tombstones in Polish Jewish Cemeteries, "Avotaynu", v. 20, No. 2, 2004.
Print