Year Population No.Jews % Jews
1765        –       460         –
1777      994       333      33.5%
1779      935       281      30.0%
1830       –       309          –
1845       –       210          –
1870       –       647          –
1890   1,306      667      51.0%
1914   1,600      800      50.0%
1939        –      600        –
1941      –      665        –
2012   4,277        –        –

Sources:

  • A. Bata, H. Lawera, Dąbrowa Tarnowska i okolice, Krosno (1998), p 60, p 63 – 1890, 1914 data.
  • J. Michalewicz, Żydowski Okręg metrykalny w żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji w dobie Autonomii, Kraków (1995), p.76 – 1830, 1845. data
  • J. Muszyńska, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku, Kielce (1998), p.189, pp.195–196 – 1765, 1777, 1779 data.
  • A. Pietrzykowa, Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Kraków (1984), pp.183-184 – 1939, 1941 data.
Print