• Bartosz A., Tarnowskie Judaicka, Warszawa 1992.
 • Bartosz A., Żydowskie zabytki województwa tarnowskiego, Tarnów 1989.
 • Bata A., Lawera H., Dąbrowa Tarnowska i okolice, Krosno 1998.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Domański P., Żabno od A -Z, Żabno 2000.
 • Domański P., Żabno do 1939 roku, studium historyczno-społeczne od rozbiorów do wybuchu II wojny światowej, Żabno 1997.
 • Domański P., Żabno w latach okupacji hitlerowskie (1939-1945), Żabno 1997.
 • Michalewicz J., Żydowski Okręg metrykalny w żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji w Dobie Autonomii, Kraków 1995.
 • Muszyńska J., Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku, Kielce 1998.
 • Piech S., Emigracja z diecezji tarnowskiej w świetle ankiet konsystorza w latach 1907-1910, Kraków 1995.
 • Pietrzykowa P., Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Kraków 1984.
 • Rędziński K., Fundacyjne szkolnictwo żydowskie w Galicji w latach 1881-1918, Częstochowa 1997.
 • Rędziński K., Żydowskie Szkolnictwo świeckie w Galicji 1813-1918, Częstochowa 2000.
 • Samsonowska K., Wyznaniowe Gminy Żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939), Kraków 2005.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XIV.
 • http://www.zabno.pl/index.php?strona=00145
 • http://www.kirkuty.xip.pl/zabno.htm
Print