• M. Derus, D. Walerjański, Cmentarze żydowskie w województwie katowickim. Historia, stan zachowania, problemy ich ochrony, (1995).
  • M.G. Gerlich, T. Schape, Zabrze. Tożsamość ciągłość zmian, (2000).
  • Hindenburg, in: Sh. Spector, G. Wigoder (eds.), The encyclopedia of Jewish life: before and during the Holocaust,  1 (2001), 514.
  • P. Hnatyszyn, Zabrze. Hindenburg, (1993).
  • S. Janicka, Ludność i stosunki społeczne w konurbacji górnośląskiej (Bytom Chorzów Gliwice Zabrze), (1969).
  • „Kroniki Miasta Zabrze”, no. 17, (1993).
  • D. Walerjański, Z dziejów społeczności żydowskiej w Zabrzu, „Słowo Żydowskie” from 8 September 1995.
  • Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim, (2007).
Print