This article is not available in selected language.

Zagórze (ob. dzielnica Sosnowca)

Province: Silesian Voivodeship / Kielce Voivodeship (before 1939)
County: sosnowiecki / będziński (before 1939)
Community: Sosnowiec / Zagórze (before 1939)
Other names: Zagórze [official language]; Zagórze [English]
GPS: 50.3000° N / 19.1969° E, 50°18'0" N / 19°11'48" E

location

Zagórze jest północną dzielnicą miasta Sosnowiec. Jest położone we wschodniej części województwa śląskiego, na Wyżynie Śląskiej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Partners

In order to properly print this page, please use dedicated print button.