ביבליוגרפיה

רשימת הביבליוגרפיה שלהלן כוללת מבחר פרסומים העוסקים בסוגיות הנוגעות במובן הרחב בתחום ההיסטוריה, התרבות והמורשת החומרית ולא חומרית של יהודי פולין. הפרסומים שיוצגו כאן מיועדים למטרות מחקר שונות (כולל גם מחקר היחסים בין פולנים ויהודים וסוגיות העוסקות באנטישמיות והתגלמויותיה). הביבליוגרפיה כוללת גם יצירות מקור, יומנים ויומני זיכרונות. כמו כן, היא כוללת מבחר יצירות של הספרות היפה. הרשימה מעודכנת עד שנת 2010 בערך ואנחנו עובדים על מנת להשלים את החסרונות. הסימנייה תופיעה בשפה הפולנית.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.