גנאולוגיה

שנת לידה
שנת המוות
שנה של אירוע אחר
Izrael Kohn
מקום: Kraków
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Kohn
שם פרטי: Izrael
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 425. Sprawy paszportowe M-Z 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Salomon Horowitz
מקום: Kraków
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Horowitz
שם פרטי: Salomon
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 425. Sprawy paszportowe M-Z 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Juliusz Sperling
מקום: Kraków
היכרויות: 27.10.1869
שם משפחה: Sperling
שם פרטי: Juliusz
Birth date: 27.10.1869
Birth location: Kraków
Father first name: Mojżesz
Residence location: Kraków
Profession: factory director
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 425. Sprawy paszportowe M-Z 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ada Landau
מקום: Kraków
היכרויות: 22.10.1888
שם משפחה: Landau
שם פרטי: Ada
Second first name: Róża
Birth date: 22.10.1888
Birth location: Warszawa
Father first name: Aron
Father second first name: Salomon
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 424. Sprawy paszportowe A-Ł 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jerzy Langrod
מקום: Kraków
היכרויות: 20.09.1903
שם משפחה: Langrod
שם פרטי: Jerzy
Second first name: Stefan
Other first names: Władysław
Birth date: 20.09.1903
Father first name: Bernard
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 424. Sprawy paszportowe A-Ł 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izrael Kohn
מקום: Kraków
היכרויות: 1889
שם משפחה: Kohn
שם פרטי: Izrael
Birth date: 1889
Birth location: Biała
Residence location: Kraków
Profession: merchant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 424. Sprawy paszportowe A-Ł 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jakób Salzmann
מקום: Kamionka Strumiłowa
היכרויות: 10.08.1874
שם משפחה: Salzmann
שם פרטי: Jakób
Birth date: 10.08.1874
Birth location: Kamionka Strumiłowa
Father first name: Józef
Profession: clerk
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 423. Sprawy paszportowe 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaja Lindenbaum
מקום: Kraków
היכרויות: 19.06.1896
שם משפחה: Lindenbaum
שם פרטי: Chaja
Birth date: 19.06.1896
Birth location: Warszawa
Father first name: Berek
Mother first name: Chana
Mother maiden surname: Okręt
Residence location: Kraków
Profession: maid
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 423. Sprawy paszportowe 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dora Weisenberg
מקום: Kraków
היכרויות: 1875
שם משפחה: Weisenberg
שם פרטי: Dora
Birth date: 1875
Birth location: Olchowce
Residence location: Kraków
Partner first name: Jozue
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 422. Sprawy paszportowe 1922-1923. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abraham Weisenberg
מקום: Kraków
היכרויות: 1875
שם משפחה: Weisenberg
שם פרטי: Abraham
Birth date: 1875
Birth location: Kraków
Residence location: Kraków
Profession: tailor
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 422. Sprawy paszportowe 1922-1923. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mowsza Kowal
מקום: Lubcza
היכרויות: בערך 1815
שם משפחה: Kowal
שם פרטי: Mowsza
Second first name: Szloma
Birth date: בערך 1815
Father first name: Jankiel
Residence location: Lubcza
Partner first name: Bejla
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 422. Sprawy paszportowe 1922-1923. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Goldstein
מקום: Kraków
היכרויות: בערך 1903
שם משפחה: Goldstein
שם פרטי: Dawid
Birth date: בערך 1903
Father first name: Lazar
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 422. Sprawy paszportowe 1922-1923. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Fryderyk Freund
מקום: Kraków
היכרויות: 5.10.1881
שם משפחה: Freund
שם פרטי: Fryderyk
Birth date: 5.10.1881
Birth location: Przekopana
Father first name: Lipa
Residence location: Kraków
Profession: company director
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 422. Sprawy paszportowe 1922-1923. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Fryderyk Freund
מקום: Kraków
היכרויות: 5.10.1881
שם משפחה: Freund
שם פרטי: Fryderyk
Birth date: 5.10.1881
Birth location: Przemyśl
Father first name: Lipa
Residence location: Kraków
Profession: factory director
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 422. Sprawy paszportowe 1922-1923. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Samuel Wiener
מקום: Kraków
היכרויות: 20.12.1874
שם משפחה: Wiener
שם פרטי: Samuel
Birth date: 20.12.1874
Residence location: Kraków
Profession: industrialist
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 421. Sprawy paszportowe T-Z 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Samuel Weissberg
מקום: Kraków
היכרויות: 1893
שם משפחה: Weissberg
שם פרטי: Samuel
Second first name: Szmul
Birth date: 1893
Birth location: Piotrków Trybunalski
Father first name: Michał
Residence location: Kraków
Profession: merchant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 421. Sprawy paszportowe T-Z 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Warszawski
מקום: Kraków
היכרויות: 22.12.1889
שם משפחה: Warszawski
שם פרטי: Dawid
Birth date: 22.12.1889
Birth location: Nowy Korczyn
Father first name: Majer
Mother first name: Doba
Residence location: Kraków
Partner first name: Ewa
Profession: merchant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 421. Sprawy paszportowe T-Z 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Józef Blatt
מקום: Kraków
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Blatt
שם פרטי: Józef
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 420. Sprawy paszportowe S 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Saul Silberstein
מקום: Kraków
היכרויות: 1866
שם משפחה: Silberstein
שם פרטי: Saul
Birth date: 1866
Birth location: Kraków
Residence location: Kraków
Profession: manufacturer
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 420. Sprawy paszportowe S 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Saul Silberstein
מקום: Kraków
היכרויות: 4.08.1861
שם משפחה: Silberstein
שם פרטי: Saul
Birth date: 4.08.1861
Birth location: Kraków
Residence location: Kraków
Profession: merchant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 420. Sprawy paszportowe S 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.