המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Biuletyn Informacyjny”

„Biuletyn Informacyjny” – konspiracyjne pismo (tygodnik) informacyjno-propagandowe, wydawane XI 1939–X 1944 w Warszawie; pismo dowództwa Służby Zwycięstwa Polski (SZP), następnie organ Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej;

Od 1941 ukazywały się też wydania prowincjonalne; zamieszczał notatki o zarządzeniach okupanta godzących w polską kulturę i życie literackie; rejestrował niszczenie polskich bibliotek i książek, grabieże dzieł sztuki, prześladowania uczonych i artystów; 27% materiału zamieszczanego w „Biuletynie Informacyjnym” miało charakter antyniemiecki, a 47% antysowiecki; redaktor naczelny: A. Kamiński; zespół redakcyjny: S. Berezowski, N. Straszewska, Cz. Michalski, R. Zarzycki, B. Srocki; w czasie powstania warszawskiego ukazywał się jako dziennik (68 numerów); po jego upadku było wydawane (redaktor K. Kumaniecki) w Krakowie (do 1945); w sumie ukazało się 317 numerów; objętość 8 stron, 3 działy (zagranica, kraj, Warszawa); nakład: 1939 — do 500 egzemplarzy, 1944 — ok. 42 tysięcy egzemplarzy.

 

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.