Chasydzi z Bobowej

חסידות באבוב

חצר חסידות אשר נוסדה על ידי אחד מנכדיו של האדמו"ר חיים הלברשטאם מצאנז (1847- 1906), שלמה הלברשטאם, שגדל והתחנך אצל סבו, שימש כרב בעיירות אושוויצ'ם ו-ווישניצה, וגידל דורות של רבנים גדולים.

הרב הלברשטאם היה חבר במשלחת למשרד החינוך האוסטרי, שם הביע את תרעומתו על התרחבות החינוך החילוני ליהודים. בסוף המאה ה- 19, התיישב בעיירה הקטנה באבוב (בפולנית- Bobowa) במחוז פולין קטן, בבעלות משפחת דלוגושבסקי. שם הקים ישיבה אשר משכה אליה תלמידים רבים, ובתקופה שבין שתי מלחמות העולם, היתה זו אחת החצרות החסידיות המשפיעות ביותר, כאשר עשרות אלפי חסידים מגיעים לבאבוב.

חצר חסידות באבוב המשיכה את תורתו של האדמו"ר חיים הלברשטאם מצאנז, תוך תשומת דגש ללימודי התלמוד, וסגנון חיים סגפני. עם מותו של שלום הלברשטאם, המשיך את דרכו בנו, בן-ציון (1874- 1941), אשר ייסד 16 ישיבות באזור. הוא נודע בכשרונו המוזיקלי, וכתב שירים רבים, השתתף בחיי הקהילה ובחיים הפוליטיים, נודע בפעילות הצדקה הענפה שניהל, וסייע לפליטים היהודים מגרמניה במחנה הפליטים בזבונשין, בשנת 1938. הוא נרצח על ידי הגרמנים בלבוב, ביולי 1941, יחד עם בני משפחתו, וממשיכו היה בנו, שלמה, אשר הצליח לעזוב את פולין במהלך המלחמה, התיישב בניו-יורק ושם הקים ישיבה.

מוסדות הקהילה כיום מתפרשים בערים שונות בעולם, ביניהן לונדון, ירושלים, אנטוורפ, טורונטו ומונטריאול.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.