Chasydzi z Radomska

חסידות ראדומסק

חצר חסידי שנוסדה ע"י רבי שלמה כהן רבינוביץ' (1801- 1866), אשר למד בישיבה בפיוטרקוב, ולאחר מכן אצל רבי מאיר מאפטא. בשנת 1834 התיישב והחל לפעול בעיירה ראדומסק, ובשנת 1843 הוכרז כצדיק, והפך לאחד הצדיקים המוכרים ביותר במרכז פולין. מחברו של הספר "תפארת שלמה", שפורסם לאחר מותו (1869), ומלחין ניגונים חסידיים.

בנו ישכר דב (1843- 1892) המשיך את תורתו, וחיבר את הספר "חסד לאברהם" (1895), ולאחר מכן המשיך את דרכו בנו, שלמה חנוך (?- 1942), מייסד רשת ישיבות "כתר תורה" ומייסדו של בית מדרש בעיר סוסנוביץ, שנרצח יחד עם בני משפחתו בגטו וורשה.

לאחר המלחמה, הצטרפו ממשיכי חסידות זו לחסידי גור, וציינו את זכרו של אחרון אדמור"י ראדומסק על ידי הקמת ישיבת "כתר תורה" בבני-ברק.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.