המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Midrasz”

 

"Midrasz" – miesięcznik z podtytułem „pismo żydowskie" (w lecie numer podwójny) wydawany od 1997 w Warszawie przez Stowarzyszenie „Midrasz", dzięki finansowej pomocy Fundacji Laudera, pod red. początkowo K. Geberta, następnie P. Pazińskiego. Zawiera artykuły oraz ilustracje dotyczące szeroko rozumianej problematyki żydowskiej: utwory literackie, popularnonaukowe (m.in. historyczne), reportaże, komentarze religijne, felietony, fotografie, rysunki i recenzje. Znaczna część materiałów w każdym numerze koncentruje się z reguły wokół wybranego zagadnienia (np. syjonizm, chrześcijaństwo a Żydzi). Czasopismo zorganizowało także księgarnię wysyłkową, oferując (dla prenumeratorów ze zniżką) polskie i niektóre zagraniczne publikacje z zakresu swego zainteresowania.

Jerzy Tomaszewski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.