חינוך

בחלק הבא תמצאו חומר חינוכי המיועד לבתי ספר. התוכן הוכן על ידי מומחים העוסקים בתחום תולדות יהודי פולין ומחנכים בעלי ניסיון של המוזיאון לתולדות יהודי פולין. התוכן יתפרסם בשפה הפולנית.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.