אבני זיכרון

מדור הזכרון בעיר קמיין הינו תעוד של קברי יהודים קבורים בבתי קברות דתיים, עירוניים, צבאיים ואחרים. הוא נערך על סמך המצבות הקיימות ועל בסיס מסמכים ארכיוניים. מאגר נתונים שלנו מכיל גם מידע על מצבות אשר, כתוצאה מהריסת בתי הקברות הועברו ממקומם המקורי ונימצאות עכשיו במוזיאונים ובמקומות אחרים. מדור הזיכרון בקאמיין נגיש בשפות : פולנית ו אנגלית.

בתי קברות

Uchanie: Jewish cemetery (Podgórze Street)
יהודי
Uchanie: Jewish cemetery (Podgórze Street)
The Jewish cemetery in Uchanie was established in the 16th century. It is located on the hill near the Roman Catholic church and a makeshift footba...
Biecz: Jewish Cemetery in Biecz
יהודי
Biecz: Jewish Cemetery in Biecz
The Jewish cemetery in Biecz (Tysiąclecia Street) – was founded in the mid 19th century. It is located on the outskirts of the town, near the Gr...
Biała Podlaska: Cmentarz żydowski w Białej Podlaskiej (ul. Nowa)
יהודי
Biała Podlaska: Cmentarz żydowski w Białej Podlaskiej (ul. Nowa)
Zał. ok. 1800. Zniszczony, trzy macewy, mogiła zbiorowa i pomnik.
Błonie: Jewish cemetery in Błonie (in Polna Street)
יהודי
Błonie: Jewish cemetery in Błonie (in Polna Street)
The Jewish cemetery in Błonie was founded towards the end of the 19th century. During World War II it was devastated by the Germans. After the war,...
Bobrowniki: Jewish cemetery in Bobrowniki (Dęblińska Street)
יהודי
Bobrowniki: Jewish cemetery in Bobrowniki (Dęblińska Street)
The Jewish cemetery in Bobrowniki had been built in the second half of the 18th century. The last known burial which took place on this cemetery is...
Wrocław: The Cemetery of the Kehilla in the Middle Ages
יהודי
Wrocław: The Cemetery of the Kehilla in the Middle Ages
The oldest Jewish cemetery in Wroclaw probably originated from the end of the 12th century. It was situated on the road to the Walońska settlement ...
Wrocław: Wrocław – 19th-20th Century Cemetery (Lotnicza St.)
יהודי
Wrocław: Wrocław – 19th-20th Century Cemetery (Lotnicza St.)
In 1898, the Jewish community purchased land in order to establish a third, modern (for the time) Jewish cemetery. It was located in Pilczyce, on P...
Wrocław: Cmentarz żydowski we Wrocławiu (ul. Ślężna 37/39)
יהודי
Wrocław: Cmentarz żydowski we Wrocławiu (ul. Ślężna 37/39)
Zał. 1854. Zabytek dużej rangi, obecnie Muzeum Sztuki Cmentarnej.
Białystok: Cmentarz Miejski w Białymstoku
לא יהודי
Białystok: Cmentarz Miejski w Białymstoku
Cmentarz założony w okresie międzywojennym. Pochowano na nim około 21 tys. osób.
Białystok: Jewish Cemetery in Wschodnia Street
יהודי
Białystok: Jewish Cemetery in Wschodnia Street
The Jewish cemetery was founded in about 1890, after the old cemetery in Kalinowskiego Street was closed. It is on the land of the former Bagnówka...
Bydgoszcz: Cmentarz żydowski w Bydgoszczy (ul. Filarecka)
יהודי
Bydgoszcz: Cmentarz żydowski w Bydgoszczy (ul. Filarecka)
1816–1947. Obecnie część parku.
Dąbrówno: Jewish cemetery in Dąbrówno (Ogrodowa Street)
יהודי
Dąbrówno: Jewish cemetery in Dąbrówno (Ogrodowa Street)
The Jewish cemetery in Dąbrówno was established in 1787. The devastation of the cemetery at the beginning of World War I is attributed to the Russ...
In order to properly print this page, please use dedicated print button.