גנאולוגיה

שנת לידה
שנת המוות
שנה של אירוע אחר
Gustaw Gutman
מקום: Kęty
היכרויות: 1.11.1873
שם משפחה: Gutman
שם פרטי: Gustaw
Birth date: 1.11.1873
Birth location: Kęty
Profession: industrialist
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 416. Sprawy paszportowe E-G 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.