שטעטל וירטואלי main page

השטעטל נהיה לסמל של חיי היהודים שלפני השואה. מקבצי בתי עץ עם מזוזות, חנויות, בתי ספר ובתי כנסת במשך שבוע העבודה הדהדו ביידיש רועשת כדי שבערב שבת להקדיש את עצמם לאווירת החג, לשקוע בריח של קוגל וחמין, בצלילי הניגונים. ברצוננו לתת כבוד לקונסטלציה של עיירות יהודיות אשר קיימו על אדמות הרפובליקה הפולנית הישנה, תוך כדי תיעוד תולדותיהן באתר השטעטל הוירטואלי.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.