Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie[1.1]

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej

Centrala: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

tel. 22 581 89 04; strona www: https://ipn.gov.pl/buiad

 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/54. Dawna sygnatura: BD 54. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Białystok (koszary – krematorium). Opis zawartości: Materiały dotyczące odnalezienia na terenie byłych koszar 10. pułku ułanów w Białymstoku zdewastowanych budynków krematorium, gdzie uśmiercano radzieckich jeńców wojennych i Żydów. Daty skrajne: 1947.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/32. Dawna sygnatura: Bd 32. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Gross-Rosen Opis zawartości: Korespondencja dotycząca zabezpieczenia dowodów zbrodni hitlerowskich na terenie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz wykaz przestępców wojennych, podejrzanych o morderstwa i znęcanie się nad więźniami. Daty skrajne: 1947–1948.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/45. Dawna sygnatura: Bd 45. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Mörixbauer Józef [Josef] dr. Opis zawartości: Kierownik Referatu Powierniczego Wydziału do spraw Gospodarczych gubernatora dystryktu krakowskiego, podejrzany o konfiskowanie mienia Polaków i Żydów. Daty skrajne: 1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/15. Dawna sygnatura: Bd 15. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Starachowice, Herman Göring-Werke. Opis zawartości: „Koncern Herman Göring w Starachowicach, Stalowej Woli i Ostrowcu. K. Baumgarten, F. Althof, F. Meyer i in. - podejrzani o znęcanie się i mordowanie Polaków i Żydów; wykaz pracowników, zeznania świadków, lista zbrodniarzy”. Daty skrajne: 1947.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/12. Dawna sygnatura: Bd 12. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Wieczorek vel Wyciorek Józef. Opis zawartości: Podejrzany o to, że w l. 1944-1945 będąc kierownikiem politycznym w obozie Oświęcim III Monowice (zwany także Buna) torturował i znęcał się nad więźniami, był odpowiedzialny za przeprowadzenie egzekucji. Daty skrajne: 1947–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/13. Dawna sygnatura: Bd 13. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Losacker Ludwik dr. Opis zawartości: Urzędnik administracji niemieckiej, podejrzany o to, że w l. 1940–1943 na terenie Jasła, Lublina i Krakowa brał udział w eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. Daty skrajne: 1946–1947.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/22. Dawna sygnatura: Bd 22. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Strącicki Wasyl dr. Opis zawartości: Podejrzany o znęcanie się i rozstrzeliwanie ludności polskiej i żydowskiej w Mostach Wielkich (Ukraina). Daty skrajne: 1947–1948.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/30. Dawna sygnatura: Bd 30. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Leuthold [Otto]. Opis zawartości: Członek gestapo i NSDAP, podejrzany o zbrodniczą działalność na terenie Sopotu. Daty skrajne: 1946–1947.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/4. Dawna sygnatura: Bd 4, 164/4a. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Wiese Hermann Ernst. Opis zawartości: Członek SS i szef gestapo w Tomaszowie Mazowieckim w l. 1940–1945, podejrzany o udział w masowych egzekucjach ludności polskiej i żydowskiej. Daty skrajne: 1946–1949. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/4. Dawna sygnatura: Bd 4. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Wiese Hermann Ernst]. Opis zawartości: Członek SS i szef gestapo w Tomaszowie Mazowieckim w l. 1940–1945, podejrzany o udział w masowych egzekucjach ludności polskiej i żydowskiej. Daty skrajne: 1947. Uwagi: "t. 2; akta OKBZN w Radomiu".
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/4. Dawna sygnatura: Bd 4, 164/4a. Tytuł teczki: Akta w sprawie karnej: Wiese Hermann [Ernst]. Opis zawartości: Członek SS i szef gestapo w Tomaszowie Mazowieckim w l. 1940–1945, podejrzany o udział w masowych egzekucjach ludności polskiej i żydowskiej. Protokoły przesłuchań świadka i oględzin akt. Daty skrajne: 1947. Uwagi: t. 3.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/39. Dawna sygnatura: Bd 39, 164/39a, Nr Rep. 124/47. Tytuł teczki: Akta karne przeciwko: Busch Herbert. Opis zawartości: Podejrzany o wydanie rozkazu rozstrzelania ludności cywilnej oraz jeńców wojennych pochodzenia żydowskiego w obozie w Borowie i na rynku w Kartuzach w 1939 r. Daty skrajne: 1947–1950. Uwagi: t. 1
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/39. Dawna sygnatura: Bd 39, 164/39a, Nr Rep. 124/47. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Busch Herbert. Opis zawartości: Podejrzany o wydanie rozkazu rozstrzelania ludności cywilnej oraz jeńców wojennych pochodzenia żydowskiego w obozie w Borowie i na rynku w Kartuzach w 1939 r. Daty skrajne: 1947–1950. Uwagi: t. 2.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/6. Dawna sygnatura: Bd 6, 164/6a, Rep. nr 1171. Tytuł teczki: Akta sprawy: Michalski Georg. Opis zawartości: Podejrzany o udział w egzekucjach dokonywanych na więźniach obozu w Płaszowie w l. 1942–1944. Daty skrajne: 1949. Uwagi: t. 1
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/6. Dawna sygnatura: Bd 6, 164/6a, Rep. nr 1171. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Michalski vel Kowalski Georg. Opis zawartości: Podejrzany o udział w egzekucjach dokonywanych na więźniach obozu w Płaszowie w l. 1942–1944. Daty skrajne: 1947. Uwagi: t. 1
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/46. Dawna sygnatura: Bd 46, 164/46a-c, Rep. 568/47. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Wiebeck Gerhard, Pulmann Werner, Morgen dr. Opis zawartości: Podejrzani o zaniechanie śledztwa w sprawie nadużyć w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Lublinie, Buchenwaldzie i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych mordowania więźniów. Daty skrajne: 1947–1949. Uwagi: t. 1.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/46. Dawna sygnatura: Bd 46, 164/46a, Rep. Nr 568/47, 2488. Tytuł teczki: Akta sprawy przeciwko: Wiebeck Gerhard. Opis zawartości: Podejrzany o zaniechanie śledztwa w sprawie nadużyć w obozach koncentracyjnych Oświęcimiu, Lublinie, Buchenwaldzie i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych mordowania więźniów. Daty skrajne: 1946–1947. Uwagi: t. 2.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/46. Dawna sygnatura: Bd 46, 164/46b, Rep. Nr 372, 1427. Tytuł teczki: Akta sprawy przeciwko: Pulmann Werner. Opis zawartości: Podejrzany o zaniechanie śledztwa w sprawie nadużyć w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Lublinie, Buchenwaldzie i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych mordowania więźniów. Daty skrajne: 1945–1947. Uwagi: t. 3.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/46. Dawna sygnatura: Bd 46, 164/46c, Rep. Nr 1269/47. Tytuł teczki: Akta sprawy przeciwko: Morgen dr. Opis zawartości: Podejrzany o zaniechanie śledztwa w sprawie nadużyć w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Lublinie, Buchenwaldzie i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych mordowania więźniów. Daty skrajne: 1947–1948. Uwagi: t. 4.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/8. Dawna sygnatura: „Bd 8, 164/8a; Rep. 1303/47”. Tytuł teczki: Akta sprawy: Kurtzer vel Kurzer. Opis zawartości: Podejrzana o to, że pełniąc funkcję kierowniczki bloku 29. w obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück w l. 1944–1945 dokonała masowych zabójstw na więźniarkach. Daty skrajne: 1947–1949. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/8. Dawna sygnatura: Bd 8, 164/8a. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Kurtzer vel Kurzer. Opis zawartości: Podejrzana o to, że pełniąc funkcję kierowniczki bloku 29. w obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück w l. 1944–1945 dokonała masowych zabójstw na więźniarkach. Daty skrajne: 1947. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/51. Dawna sygnatura: Bd 51. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Huppenkothen Walter. Opis zawartości: „Komendant policji i służby bezpieczeństwa w Lublinie w l. 1939–1940, podejrzany o prześladowanie ludności polskiej i żydowskiej (aresztowania, pogromy, egzekucje); zeznania świadków, wniosek o ekstradycję”. Daty skrajne: 1945–1950. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/51. Dawna sygnatura: Bd 51, 164/51a, Rep. Nr 139. Tytuł teczki: Akta sprawy przeciwko: Huppenkothen Walter. Opis zawartości: Komendant policji i służby bezpieczeństwa w Lublinie w l. 1939–1940, podejrzany o prześladowanie ludności polskiej i żydowskiej. Daty skrajne: 1947–1952. Uwagi: t. 2.
 • OKBZN w Lublinie. Sygnatura: GK 164/51. Dawna sygnatura: Bd 51, 164/51b, Nr R. 1/49. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Huppenkothen Walter. Opis zawartości: Komendant policji i służby bezpieczeństwa w Lublinie w l. 1939–1940, podejrzany o prześladowanie ludności polskiej i żydowskiej. Daty skrajne: 1946–1951. Uwagi: t. 3.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/51. Dawna sygnatura: Bd 51. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Huppenkothen Walter]. Opis zawartości: Komendant policji i służby bezpieczeństwa w Lublinie w l. 1939–1940, podejrzany o prześladowanie ludności polskiej i żydowskiej. Daty skrajne: 1947–1948. Uwagi: t. 4.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/73. Dawna sygnatura: Bd 73, 164/73a-c. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Walbaum Józef [Josef] dr, Kudicke Rudolf dr. Opis zawartości: Kierownik Wydziału Zdrowia przy rządzie GG w Krakowie J. Walbaum, podejrzany o prowadzenie polityki eksterminacyjnej wobec Żydów oraz R. Kudicke, podejrzany o współudział w eksterminacji ludności żydowskiej. Daty skrajne: 1940–1949.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/73. Dawna sygnatura: Bd 73, 164/73a, L. Rep. 318/47. Tytuł teczki: Akta karne: Walbaum Josef [Józef]. Opis zawartości: Kierownik Wydziału Zdrowia przy rządzie GG w Krakowie, podejrzany o propagowanie i prowadzenie polityki eksterminacyjnej wobec Żydów, a szczególnie lekarzy żydowskich. Daty skrajne: 1948–1949. Uwagi: t. 2.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/73. Dawna sygnatura: Bd 73, 164/73b, Rep. No 1323/47. Tytuł teczki: Akta sprawy przeciwko: Kudicke Rudolf dr. Opis zawartości: Dyrektor Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, podejrzany o pisanie w l. 1941–1942 artykułów uzasadniających konieczność izolowania Żydów od reszty ludności. Daty skrajne: 1947. Uwagi: t. 3.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/73. Dawna sygnatura: Bd 73, 164/73c, Nr dz. 1040/46. Tytuł teczki: [Akta w sprawie broszury Hansa Laubera]. Opis zawartości: „Materiały dotyczące broszury autorstwa dr. Hansa Laubera; zeznania świadków”. Daty skrajne: 1945. Uwagi: t. 4.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/76. Dawna sygnatura: Bd 76, 164/76a. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Hitzenbichter Józef. Opis zawartości: Szef żandarmerii niemieckiej w miejscowości Sobienie-Jeziory k. Garwolina w l. 1941–1942, podejrzany o branie udziału w eksterminacji Żydów. Daty skrajne: 1947. Uwagi: t. 1.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/76. Dawna sygnatura: Bd 76, 164/76a, Rep. Nr 1210. Tytuł teczki: Akta sprawy przeciwko: Hitzenbichter Józef. Opis zawartości: Szef żandarmerii niemieckiej w miejscowości Sobienie-Jeziory k. Garwolina w l. 1941–1942, podejrzany o branie udziału w eksterminacji Żydów. Daty skrajne: 1947–1949. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/148. Dawna sygnatura: Bd 148, 164/148, Nr 148/47. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Murer Johannes. Opis zawartości: Referent resortu spraw żydowskich w Wilnie, podejrzany o udział w akcji władz okupacyjnych zmierzającej do całkowitej likwidacji Żydów w Wilnie i okręgu wileńskim od VII 1941 r. do VII 1943 r. Daty skrajne: 1947–1950. Uwagi: t. 1
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/148. Dawna sygnatura: Bd 148, 164/148a, Rep. 1451/47. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Murer Johannes]. Opis zawartości: Referent resortu spraw żydowskich w Wilnie, podejrzany o udział w akcji władz okupacyjnych zmierzającej do całkowitej likwidacji Żydów w Wilnie i okręgu wileńskim od VII 1941 r. do VII 1943 r. Daty skrajne: 1948–1949. Uwagi: t. 2.
 • OKBZN w Łodzi. Sygnatura: GK 164/148. Dawna sygnatura: Bd 148, 164/148b, 1483/47. Tytuł teczki: [Akta w sprawie:] Murer Johannes (ghetto wileńskie). Opis zawartości: Referent resortu spraw żydowskich w Wilnie, podejrzany o udział w akcji władz okupacyjnych zmierzającej do całkowitej likwidacji Żydów w Wilnie i okręgu wileńskim od VII 1941 r. do VII 1943 r. Daty skrajne: 1947–1948. Uwagi: t. 3.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/104. Dawna sygnatura: Bd 104, 164/104, Rep. 144/50, L. Rep. 54/48, Nr Rep. Br. 84/47. Tytuł teczki: Akta karne: Wilhelm Albert Karl dr. Opis zawartości: Prezydent policji w Łodzi, oskarżony o przeprowadzanie masowych aresztowań, wysyłek do obozów, rozstrzeliwań, deportacji ludności polskiej i żydowskiej, utworzenie i likwidację getta na terenie Łodzi. Daty skrajne: 1947–1950. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/104. Dawna sygnatura: Bd 104, 164/104. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Wilhelm Albert Karl dr. Opis zawartości: Prezydent policji w Łodzi, oskarżony o przeprowadzanie masowych aresztowań, wysyłek do obozów, rozstrzeliwań, deportacji ludności polskiej i żydowskiej, utworzenie i likwidację getta na terenie Łodzi. Daty skrajne: 1946–1950. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/103. Dawna sygnatura: Bd 103. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Hoering Emil. Opis zawartości: Naczelny dowódca formacji policyjnych, które przeprowadzały eksterminację ludności polskiej i żydowskiej w Krakowie i GG w okresie od IX 1939 r. do XII 1939 r. i w l. 1944–1945. Daty skrajne: 1944–1947. Uwagi: t. 1.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/103. Dawna sygnatura: Bd 103, Nr Rep. Br. 84/47. Tytuł teczki: Akta karne: Hoering Emil. Opis zawartości: Naczelny dowódca formacji policyjnych, które przeprowadzały eksterminację ludności polskiej i żydowskiej w Krakowie i GG w okresie od IX 1939 r. do XII 1939 r. i w l. 1944–1945. Daty skrajne: 1947–1949. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/117. Dawna sygnatura: 164/117 a, Bd 117. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Kopf Wilhelm. Opis zawartości: Zarządca majątku w Sadowie, podejrzany o grabież mienia polskiego i żydowskiego, znęcanie się i wysyłanie do obozów Polaków i Żydów, wysiedlenia i grabież mienia polskiego i żydowskiego w pow. Lubliniec. Daty skrajne: 1947–1948. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/117. Dawna sygnatura: 164/117 b, Bd 117. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Kopf Wilhelm. Opis zawartości: Zarządca majątku w Sadowie, podejrzany o grabież mienia polskiego i żydowskiego, znęcanie się i wysyłanie do obozów Polaków i Żydów, wysiedlenia i grabież mienia polskiego i żydowskiego w pow. Lubliniec. Daty skrajne: 1941–1948. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/117. Dawna sygnatura: 164/117 c, Bd 117. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Kopf Wilhelm. Opis zawartości: Zarządca majątku w Sadowie, podejrzany o grabież mienia polskiego i żydowskiego, znęcanie się i wysyłanie do obozów Polaków i Żydów, wysiedlenia i grabież mienia polskiego i żydowskiego w pow. Lubliniec. Daty skrajne: 1948. Uwagi: t. 3.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/117. Dawna sygnatura: 164/117 d, Bd 117. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Kopf Wilhelm. Opis zawartości: Zarządca majątku w Sadowie, podejrzany o grabież mienia polskiego i żydowskiego, znęcanie się i wysyłanie do obozów Polaków i Żydów, wysiedlenia i grabież mienia polskiego i żydowskiego w pow. Lubliniec. Daty skrajne: 1942–1948. Uwagi: t. 4.
 • OKBZN w Katowicach. Sygnatura: GK 164/117. Dawna sygnatura: 164/117e, Bd 117, R. Zbr. N. 42/47. Tytuł teczki: Akta prokuratora w sprawie: Kopf Wilhelm. Opis zawartości: Zarządca majątku w Sadowie i kierownik Urzędu Powierniczego, podejrzanego o grabież mienia polskiego i żydowskiego, znęcanie się i wysyłanie do obozów Polaków i Żydów, wysiedlenia i grabież mienia w pow. Lubliniec. Daty skrajne: 1947. Uwagi: t. 5.
 • OKBZH w Częstochowie. Sygnatura: GK 164/117. Dawna sygnatura: 164/117 f, Bd 117. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Kopf Wilhelm]. Opis zawartości: Zarządca majątku w Sadowie, podejrzany o grabież mienia polskiego i żydowskiego, znęcanie się i wysyłanie do obozów Polaków i Żydów, wysiedlenia i grabież mienia polskiego i żydowskiego w pow. Lubliniec. Daty skrajne: 1947–1948. Uwagi: t. 6.
 • Sąd Grodzki w Lubińcu. Sygnatura: GK 164/117. Dawna sygnatura: 164/117g, Bd 117, Prez. 310/48-26.0. Tytuł teczki:
 • Akta w sprawie dochodzeń przeciwko: Kopfowi Wilhelmowi. Opis zawartości: Zarządca majątku w Sadowie, podejrzany o grabież mienia polskiego i żydowskiego, znęcanie się i wysyłanie do obozów Polaków i Żydów, wysiedlenia i grabież mienia polskiego i żydowskiego w pow. Lubliniec. Daty skrajne: 1948. Uwagi: t. 7.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/117. Dawna sygnatura: 164/117 h, Bd 117, Rep. 4/47, Rep. Br. 120/47. Tytuł teczki: Akta karne przeciwko: Koppowi [Kopfowi Wilhelmowi]. Opis zawartości:
 • Zarządca majątku w Sadowie, podejrzany o grabież mienia polskiego i żydowskiego, znęcanie się i wysyłanie do obozów Polaków i Żydów, wysiedlenia i grabież mienia polskiego i żydowskiego w pow. Lubliniec. Daty skrajne: 1947–1948. Uwagi: t. 8.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/117. Dawna sygnatura: Bd 117. Tytuł teczki: Akta karne w sprawie: Kopf Wilhelm. Opis zawartości: Zarządca majątku w Sadowie, podejrzany o grabież mienia polskiego i żydowskiego, znęcanie się i wysyłanie do obozów Polaków i Żydów, wysiedlenia i grabież mienia polskiego i żydowskiego w pow. Lubliniec. Daty skrajne: 1946–1948. Uwagi: „t. 9; wtórniki”.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/60. Dawna sygnatura: Bd 60, 164/60a. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Gertler Dawid. Opis zawartości: Komisarz Sonderabteilung, podejrzany o to, że w okresie 1942–1943 był agentem gestapo w getcie łódzkim. Daty skrajne: 1947. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/60. Dawna sygnatura: Bd 60, 164/60a, 1528/47. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Gertler Dawid. Opis zawartości: Komisarz Sonderabteilung, podejrzany o to, że w okresie 1942–1943 był agentem gestapo w getcie łódzkim. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1179. Dawna sygnatura: bd 1179, 179/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Krazmann, Kugel, Müller, Scheuringer, Skrzepinski. Opis zawartości: „Podejrzani o udział w wysiedlaniu ludności żydowskiej z pow. Sanok i getta w Sanoku do Zasławia, organizowaniu wywózek do Bełżca, przeprowadzaniu masowych egzekucji w XI 1942 r.; protokoły zeznań świadków”. Daty skrajne: 1946.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1206. Dawna sygnatura: bd 1206, 206/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Stromberg Heinz. Opis zawartości: SS-Hauptscharführer gestapo, podejrzany o znęcanie się i dokonywanie morderstw na ludności żydowskiej oraz kierowanie akcją wysiedleńczą z getta łódzkiego do obozów zagłady. Daty skrajne: 1948.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1222. Dawna sygnatura: Bd 1222, 222/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Zipser Heinz. Opis zawartości: „Oskarżony o znęcanie się nad robotnikami żydowskimi i polskimi, spowodowanie śmierci jednego Żyda; skazany na 6 lat ciężkiego więzienia (Zuchthaus) oraz pozbawienie praw obywatelskich”. Daty skrajne: 1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1347. Dawna sygnatura: Bd 1347, 347/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Müller Paul. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako Lagerführer w Oświęcimiu znęcał się nad więźniami oraz o to, że będąc komendantem obozu w Prudniku wydawał rozkazy, które spowodowały śmierć wielu osób. Daty skrajne: 1947–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1399. Dawna sygnatura: Bd 1399, 399/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Becker. Opis zawartości: Szef gestapo na terenie woj. kieleckiego, oskarżony o dokonywanie zabójstw na Polakach i Żydach w Starchowicach oraz o wydawanie rozkazów dotyczących eksterminacji Polaków i Żydów. Daty skrajne: 1947–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1444. Dawna sygnatura: Bd 1444, 1144 a, 144/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Huth Willy. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako kierownik działu budowlanego obozu w Płaszowie znęcał się i mordował robotników narodowości żydowskiej. Daty skrajne: 1947–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1445. Dawna sygnatura: Bd 1445, 1145 a, 145/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Sommer Georg. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako esesman w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu znęcał się nad więźniami oraz spowodował śmierć kilku z nich na skutek zadanych obrażeń. Daty skrajne: 1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1459. Dawna sygnatura: Bd 1459. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Lorenz Reinhard. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako inspektor pracy w Lubartowie znęcał się i przeprowadzał łapanki wśród ludności żydowskiej, zorganizował wysiedlenia ludności żydowskiej. Daty skrajne: 1946.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1136. Dawna sygnatura: Bd 1136, 136/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Kiefer Józef. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako dowódca batalionu wojsk niemieckich w Polsce dopuścił się zbrodni na partyzantach i Żydach. Daty skrajne: 1948–1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1127. Dawna sygnatura: Bd 1127, 127/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Jahn Paul. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako komendant obozu pracy w Rzepinie stworzył ciężkie warunki pracy, a wyczerpanych więźniów wywoził w nieznanym kierunku, prawdopodobnie do ruchomych komór gazowych. Daty skrajne:
 • 1949–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1125. Dawna sygnatura: Bd 1125, 125/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Nothof Henryk. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako funkcjonariusz żandarmerii na terenie Grajewa i Białostocczyzny maltretował Żydów i członków polskiego podziemia. Daty skrajne: 1949–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1123. Dawna sygnatura: Bd 1123, 123/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Heyduk vel Klepper Oswald. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako dowódca gestapo na terenie Sokala dokonał morderstw na ludności żydowskiej. Daty skrajne: 1948–1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 1246. Dawna sygnatura: Bd 1246, 246/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Weisbarth Karl. Opis zawartości: Oskarżony o to, że pełniąc funkcję zastępcy gubernatora dystryktu i komendanta miasta Tarnopola dopuścił się zbrodni na ludności żydowskiej. Daty skrajne: 1947–1948.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 1301. Dawna sygnatura: Bd 1301, 301/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Rozenberg Chaskiel. Opis zawartości: Podejrzany o współpracę ze zbrodniarzami nazistowskimi – wydawanie Żydów i grabienie ich mienia. Daty skrajne: 1946–1947.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 1309. Dawna sygnatura: Bd 1309, 309/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Warzog, Eppler, Scherlock vel Scherloch. Opis zawartości: „Komendant obozu pracy w Kurowicach Eppler i komendant obozu pracy we Lwowie Warzog – oskarżeni o znęcanie się i dokonywanie zabójstw; Scherlock – oskarżony o palenie zwłok pomordowanych Polaków i Żydów”. Daty skrajne: 1947–1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: Gk 164/1335. Dawna sygnatura: Bd 1335, 335/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Johannsen Ernest. Opis zawartości: Oskarżony o dokonywanie zbrodni na Polakach i Żydach. Daty skrajne: 1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1175. Dawna sygnatura: Bd 1175, 175/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Knapczyński vel Knappe Oskar. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako nadzorca getta w Strykowie dokonywał zabójstw na ludności żydowskiej. Daty skrajne: 1946–1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1176. Dawna sygnatura: Bd 1176, 176/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Münhoff Wilhelm, Mikler, Bowë, Billert Ludwik, Borchof. Opis zawartości: Żandarmi z Dąbrowy Tarnowskiej: W. Münhoff, J. Mikler, M. Bowë i L. Billert – oskarżeni o mordowanie Polaków i Żydów oraz komendant Einsatzkommando w Szczucinie Borchof – oskarżony o mordowanie Polaków. Daty skrajne: 1946–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1166. Dawna sygnatura: Bd 1166. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Jagdhold Aleksandr. Opis zawartości: Przedsiębiorca, zarządzający fabryką kafli w Lublinie, oskarżony o działanie na szkodę ludności polskiej i żydowskiej. Daty skrajne: 1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1167. Dawna sygnatura: Bd 1167, 167/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Rübe Adolf. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako komendant obozu śmierci w Mińsku (Białoruś) przyczynił się do zamordowania Żydów białoruskich, polskich i niemieckich. Daty skrajne: 1948–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1148. Dawna sygnatura: Bd 1148, 148/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Pietsch Max Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako Vorarbeiter w organizacji Todt znęcał się i zabijał Polaków i Żydów zatrudnionych przy budowie dróg w Warszawie i Siedlcach w l. 1942–1943. Daty skrajne: 1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1145. Dawna sygnatura: Bd 1145, 145/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Nintz Paul. Opis zawartości: Oskarżony o to, że działając wspólnie z gestapowcem Teufelem brał udział w masowych morderstwach ludności polskiej i żydowskiej w okolicach Gdyni. Daty skrajne: 1948–1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 1144. Dawna sygnatura: bd 1144, 144/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Beslack Heinz. Opis zawartości: „Oskarżony o to, że jako urzędnik gestapo w Warszawie i Gdańsku przyczynił się do aresztowania Polaków w Gdańsku (rozstrzelani); brał udział w likwidacji getta warszawskiego, jako szef Sonderkommando strzelał do Żydów”. Daty skrajne: 1904–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1492. Dawna sygnatura: bd 1492, 492/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Raebel Paul. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako komendant obozów w Kamionce Strumiłowej i in. brał udział w dokonywaniu zabójstw ludności żydowskiej, a nadto przeprowadził likwidację obozów w Kamionce Strumiłowej, Skałce i Podwołczyskach. Daty skrajne: 1946–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1487. Dawna sygnatura: Bd 1487, 487/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Brujin-Ouboter Paul Georg. Opis zawartości: Oskarżony o znęcanie się i zabójstwa Polaków i Żydów w obozie w Sobiborze. Daty skrajne: 1950–1951.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1474. Dawna sygnatura: Bd 1474, 474/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Neumann Willi. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako komendant żandarmerii w Radomsku w l. 1942–1943 dokonywał masowych aresztowań i rozstrzeliwań Polaków i Żydów. Daty skrajne: 1947–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1466. Dawna sygnatura: Bd 1466, 466/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Fräss vel Galetzki Walter. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako Polizeioberinspektor w Tomaszowie Mazowieckim brał udział w likwidacji getta. Daty skrajne: 1948–1953.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1451. Dawna sygnatura: bd 1451. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Polasebiński Daniel. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako kapo w Oświęcimiu znęcał się nad współwięźniami. Daty skrajne: 1948–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1397. Dawna sygnatura: Bd 1397, 279/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Nickel Otton. Opis zawartości: Oskarżony o dokonanie zbrodni wojennych na ludności żydowskiej. Daty skrajne: 1948–1952.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1452. Dawna sygnatura: Bd 1452. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Walley Albert. Opis zawartości: Oskarżony o wydanie polecenia zamordowania 60 Żydów. Daty skrajne: 1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1382. Dawna sygnatura: Bd 1382, 382/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Skrobala Franz. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako nadzorujący pracę robotników polskich i żydowskich w koszarach policji niemieckiej obok więzienia na ul. Montelupich znęcał się nad pracownikami, głównie narodowości żydowskiej. Daty skrajne: 1948.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1343. Dawna sygnatura: Bd 1343, 343/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Timermans Petrus Paulus. Opis zawartości: Podejrzany o to, że w l. 1941–1943 na terenie getta warszawskiego zamordował kilkaset osób. Daty skrajne: 1949.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1340. Dawna sygnatura: Bd 1340, 340/J. Tytuł teczki: Akta sprawy: Gornert Walter. Opis zawartości: Oskarżony o to, że dokonał zabójstw Żydów w getcie warszawskim w okresie między 28 IV a 5 V 1943 r. Daty skrajne: 1948–1949. Uwagi: t. 1.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/1340. Dawna sygnatura: Bd 1340, Nr Rep. Br 206/48. Tytuł teczki: Akta karne: Gornert Walter. Opis zawartości: Oskarżony o to, że dokonał zabójstw Żydów w getcie warszawskim w okresie między 28 IV a 5 V 1943 r. Daty skrajne: 1948–1949. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1237. Dawna sygnatura: Bd 1237, 237/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Kowacewicz Andrzej. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako esesman w obozie na Majdanku brał udział w wymordowaniu Żydów w dniu 3 XI 1943 r. Daty skrajne: 1946. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1271. Dawna sygnatura: Bd 1271, 271/J. Tytuł teczki: Akta sprawy: Jacobi Hans. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako komendant obozu koncentracyjnego Stutthof – podobóz Gniewko (Argenau), następnie Korben w pobliżu Torunia dokonał zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Daty skrajne: 1948. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1271. Dawna sygnatura: Bd 1271 a, 271/J. Tytuł teczki: Akta sprawy: Jacobi Hans. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako komendant obozu koncentracyjnego Stutthof – podobóz Gniewko (Argenau), następnie Korben w pobliżu Torunia dokonał zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Daty skrajne: 1948. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1371. Dawna sygnatura: Bd 1371, 371/J. Tytuł teczki: Akta sprawy: Frey Georg. Opis zawartości: Oskarżony o wysyłanie Żydów do obozów pracy oraz o udział w deportacji i eksterminacji Żydów z Sanoka. Daty skrajne: 1948. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1371. Dawna sygnatura: Bd 1371. Tytuł teczki: Akta sprawy: Frey Georg. Opis zawartości: Oskarżony o wysyłanie Żydów do obozów pracy oraz o udział w deportacji i eksterminacji Żydów z Sanoka. Daty skrajne: 1948. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1185. Dawna sygnatura: Bd 1185, 185/J. Tytuł teczki: Akta sprawy przeciwko: Vogt Heinrich. Opis zawartości: Oskarżony o dokonywanie zabójstw osób narodowości żydowskiej w getcie w Płońsku. Daty skrajne: 1948–1949. Uwagi: „t. 1; materiały dot. ekstradycji”.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/1185. Dawna sygnatura: Bd 1185 a, Rep. 20/49, Rep. Nr 560/47. Tytuł teczki: Akta sprawy przeciwko: Vogt Heinrich. Opis zawartości: Oskarżony o dokonywanie zabójstw osób narodowości żydowskiej w getcie w Płońsku. Daty skrajne: 1948–1949. Uwagi: „t. 2; materiały dot. ekstradycji”.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/1185. Dawna sygnatura: Bd 1185 b, 358/47. Tytuł teczki: Akta sprawy przeciwko: Vogt Heinrich. Opis zawartości: Oskarżony o dokonywanie zabójstw osób narodowości żydowskiej w getcie w Płońsku. Daty skrajne: 1945–1948. Uwagi: „t. 3; materiały dot. ekstradycji”.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/1284. Dawna sygnatura: Nr Rep. 666/47. Tytuł teczki: Akta karne: Krumey Herman. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako szef łódzkiego oddziału Umwandererzentralstelle i szef Sicherheitspolizei oraz SD w Łodzi kierował akcją wysiedlenia ludności polskiej, wysyłał Polaków i Żydów do obozów koncentracyjnych. Daty skrajne: 1947–1948. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1284. Dawna sygnatura: Bd 1284, 284/J. Tytuł teczki: Akta karne: Krumey Herman. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako szef łódzkiego oddziału Umwandererzentralstelle i szef Sicherheitspolizei oraz SD w Łodzi kierował akcją wysiedlenia ludności polskiej, wysyłał Polaków i Żydów do obozów koncentracyjnych. Daty skrajne: 1949–1950. Uwagi: „t. 1; materiały dot. ekstradycji”.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1395. Dawna sygnatura: Bd 1395, 251/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Strącicki Wasyl, Biłobrań dr, Biłobrań Irena, Garbowski Bohdan dr, Mochnacki Bohdan. Opis zawartości: Oskarżeni (podejrzani) o: organizowanie egzekucji Polaków i Żydów w Mostach Wielkich, współpracę z gestapo, współudział w wymordowaniu 30 tys. Żydów i 12 tys. jeńców radzieckich, organizowanie pogromów ludności żydowskiej. Daty skrajne: 1948–1949. Uwagi: t. 1.
 • Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Niemieckich. Sygnatura: GK 164/1395. Dawna sygnatura: Rep. No. 1354/47. Tytuł teczki: Akta sprawy: Garbowski Bohdan dr. Opis zawartości: Podejrzany o to, że organizował pogromy Żydów oraz masowe morderstwa Żydów i Polaków w Turce, woj. lwowskie. Daty skrajne: 1948. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1417. Dawna sygnatura: Bd 1417. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Webbel Walter i Scharnack Kurt. Opis zawartości: Oskarżeni o to, że jako kapo w obozach koncentracyjnych Gusen I i II w l. 1942–1945 dokonywali zabójstw i znęcali się nad więźniami polskimi i żydowskimi. Daty skrajne: 1949–1950. Uwagi: t. 1.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1417. Dawna sygnatura: Rep. 145/50. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Webbel Walter i Scharnack Kurt. Opis zawartości: Oskarżeni o to, że jako kapo w obozach koncentracyjnych Gusen I i II w l. 1942–1945 dokonywali zabójstw i znęcali się nad więźniami polskimi i żydowskimi. Daty skrajne: 1949–1950. Uwagi: t. 2.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1593. Dawna sygnatura: Bd 1593, 593/J. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Vogel Kurt. Opis zawartości: Oskarżony o znęcanie się nad więźniami polskimi, żydowskimi i innych narodowości w obozie Gross-Rosen. Daty skrajne: 1946–1950.
 • GKBZN w Polsce. Sygnatura: GK 164/1237. Dawna sygnatura: Bd 1237, 156/46. Tytuł teczki: Akta w sprawie: Kowacewicz Andrzej. Opis zawartości: Oskarżony o to, że jako esesman w obozie na Majdanku brał udział w wymordowaniu Żydów w dniu 3 XI 1943 r. Daty skrajne: 1946. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 1/83/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie ok. 40 osób narodowości żydowskiej w Woli Okrzejskiej]. Opis zawartości: Zamordowanie ok. 40 osób narodowości żydowskiej w Woli Okrzejskiej, woj. siedleckie, 28 XII 1942 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 1/83/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie ok. 40 osób narodowości żydowskiej w Woli Okrzejskiej]. Opis zawartości: Zamordowanie ok. 40 osób narodowości żydowskiej w Woli Okrzejskiej, woj. siedleckie, 28 XII 1942 r. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 1/83/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie ok. 40 osób narodowości żydowskiej w Woli Okrzejskiej]. Opis zawartości: Zamordowanie ok. 40 osób narodowości żydowskiej w Woli Okrzejskiej, woj. siedleckie, 28 XII 1942 r. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 1/83/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie ok. 40 osób narodowości żydowskiej w Woli Okrzejskiej]. Opis zawartości: Zamordowanie ok. 40 osób narodowości żydowskiej w Woli Okrzejskiej, woj. siedleckie, 28 XII 1942 r. Daty skrajne: t. 4.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 2/76/Wa. Tytuł teczki: [Zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w getcie w Legionowie]. Opis zawartości: Zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w getcie w Legionowie. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 2/76/Wa. Tytuł teczki: [Zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w getcie w Legionowie]. Opis zawartości: Zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w getcie w Legionowie. Uwagi: 1.2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 7/76/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Tietge Alfred]. Opis zawartości: Podejrzany o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w getcie w Warszawie w 1942 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 3
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 4
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 5
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 6
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 7
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 8
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 9
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 10
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 11
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 12
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 13
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 14
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 15
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 16
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 17
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 8/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Gutman Josek]. Opis zawartości: Zamordowany we wsi Kalina, pow. grójecki, 1941 r. Uwagi: t. 18
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 14/67/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie 364 osób narodowości żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej]. Opis zawartości: Rozstrzelanie 364 osób narodowości żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, 11 XI 1939 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 14/67/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie 364 osób narodowości żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej]. Opis zawartości: Rozstrzelanie 364 osób narodowości żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, 11 XI 1939 r. Uwagi: t. 2
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 14/67/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie 364 osób narodowości żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej]. Opis zawartości: Rozstrzelanie 364 osób narodowości żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, 11 XI 1939 r. Uwagi: t. 3
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 14/67/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie 364 osób narodowości żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej]. Opis zawartości: Rozstrzelanie 364 osób narodowości żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, 11 XI 1939 r. Uwagi: t. 4
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 18/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Scherbel (Scherbl) Kurt]. Opis zawartości: Podejrzany o zbrodnie popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Warszawie. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 18/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Scherbel (Scherbl) Kurt]. Opis zawartości: Podejrzany o zbrodnie popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Warszawie. Uwagi: t. 2
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 21/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Boettcher Wilhelm]. Opis zawartości: Funkcjonariusz policji niemieckiej podejrzany o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w Warszawie.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 22/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Koch Otto]. Opis zawartości: Komisarz cywilny ds. budownictwa w Warszawie podejrzany o budowę obozów dla ludności polskiej i żydowskiej w Warszawie i we Lwowie.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 23/66/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelania ludności żydowskiej we wsi Mrozy]. Opis zawartości: Rozstrzelania ludności żydowskiej we wsi Mrozy k. Mińska Mazowieckiego, 1939–1944. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 23/66/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelania ludności żydowskiej we wsi Mrozy]. Opis zawartości: Rozstrzelania ludności żydowskiej we wsi Mrozy k. Mińska Mazowieckiego, 1939–1944. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 23/66/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelania ludności żydowskiej we wsi Mrozy]. Opis zawartości: Rozstrzelania ludności żydowskiej we wsi Mrozy k. Mińska Mazowieckiego, 1939–1944. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 23/66/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelania ludności żydowskiej we wsi Mrozy]. Opis zawartości: Rozstrzelania ludności żydowskiej we wsi Mrozy k. Mińska Mazowieckiego, 1939–1944. Uwagi: t. 4.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 24/73/Wa. Tytuł teczki:[Zamordowanie kilkunastu Żydów w Gąbinie]. Opis zawartości: Zamordowanie kilkunastu Żydów w Gąbinie, 1941 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 24/73/Wa. Tytuł teczki:[Zamordowanie kilkunastu Żydów w Gąbinie]. Opis zawartości: Zamordowanie kilkunastu Żydów w Gąbinie, 1941 r. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 4.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 5.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 6.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 7.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 8.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 9.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 10.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 11.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 12.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 27/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Liebscher i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Otwocku, 1939–1944. Uwagi: t. 13.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 29/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Bauch Rudolf]. Opis zawartości: Podejrzany o zbrodnie popełnione w getcie w Warszawie i deportacje ludności żydowskiej do niemieckich obozów koncentracyjnych w Treblince i Poniatowej.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 30/73/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Richter Wilhelm, Langer Edmund]. Opis zawartości: Funkcjonariusze gestapo podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Platerowie, pow. siedlecki. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 30/73/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Richter Wilhelm, Langer Edmund]. Opis zawartości: Funkcjonariusze gestapo podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Platerowie, pow. siedlecki. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 30/73/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Richter Wilhelm, Langer Edmund]. Opis zawartości: Funkcjonariusze gestapo podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w Platerowie, pow. siedlecki. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Dengel (Dengl) Oskar]. Opis zawartości: Podejrzany o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w Warszawie.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 4.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 5.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 6.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 7.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 8.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 9.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 10.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 11.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 32/71/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki]. Opis zawartości: Zamordowanie obywatela narodowości żydowskiej we wsi Tworki, pow. grójecki, 1943 r. Uwagi: t. 12.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 33/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Andruchowicz Karol]. Opis zawartości: Funkcjonariusz Sipo podejrzany o zbrodnie popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Warszawie.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 39/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Heuwinkel Wilhelm]. Opis zawartości: Funkcjonariusz policji niemieckiej podejrzany o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w okolicach Warszawy.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 42/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Petzold Kurt, Sieradzki, Danker, Schuling (Schueling)]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w Falentach, pow. piaseczyński. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 42/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Petzold Kurt, Sieradzki, Danker, Schuling (Schueling)]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w Falentach, pow. piaseczyński. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 42/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Petzold Kurt, Sieradzki, Danker, Schuling (Schueling)]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w Falentach, pow. piaseczyński. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 42/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Petzold Kurt, Sieradzki, Danker, Schuling (Schueling)]. Opis zawartości: Podejrzani o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w Falentach, pow. piaseczyński. Uwagi: t. 4.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 44/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Zimmerman Werner]. Opis zawartości: Podejrzany o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w pow. grójeckim, 1939–1944. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 44/67/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Zimmerman Werner]. Opis zawartości: Podejrzany o zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej w pow. grójeckim, 1939–1944. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 45/71/Wa. Tytuł teczki: [Egzekucje ludności żydowskiej w getcie w Mławie]. Opis zawartości: Egzekucje ludności żydowskiej w getcie w Mławie, 1942 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 47/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Lejbkowa]. Opis zawartości: Zamordowana przez żandarmów w Tuchlinie, pow. Wyszkowski. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 47/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Lejbkowa]. Opis zawartości: Zamordowana przez żandarmów w Tuchlinie, pow. Wyszkowski. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 49/69/Wa. Tytuł teczki: [Zastrzelenie przez żandarmów kobiety narodowości żydowskiej i jej dziecka w Żyrardowie]. Opis zawartości: Zastrzelenie przez żandarmów kobiety narodowości żydowskiej i jej dziecka w Żyrardowie, 1942 r. lub 1943 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 52/69/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie 2 osób narodowości żydowskiej w Żyrardowie]. Opis zawartości: Zamordowanie 2 osób narodowości żydowskiej w Żyrardowie, 1943 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 52/71/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Kretschmar Friedrich i in.]. Opis zawartości: Podejrzani o zamordowanie Jakuba i Hany Lent podczas likwidacji getta w Warszawie, 1942 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 55/69/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie przez żandarmów 5 kobiet narodowości żydowskiej w Żyrardowie]. Opis zawartości: Rozstrzelanie przez żandarmów 5 kobiet narodowości żydowskiej w Żyrardowie, 1940 r. lub 1941 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 55/72/Wa. Tytuł teczki: [Powieszenie 21 osób narodowości żydowskiej w Makowie Mazowieckim]. Opis zawartości: Powieszenie 21 osób narodowości żydowskiej w Makowie Mazowieckim, VII 1942 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 58/69/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie przez żandarmów 4 kobiet narodowości żydowskiej w Żyrardowie]. Opis zawartości: Rozstrzelanie przez żandarmów 4 kobiet narodowości żydowskiej w Żyrardowie, 1940 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 77/72/Wa. Tytuł teczki: [Zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej we wsi Grochówka]. Opis zawartości: Zbrodnie popełnione na ludności żydowskiej we wsi Grochówka, pow. siedlecki.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 79/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Brühl Hanna]. Opis zawartości: Zamordowana wraz z 4 innymi osobami narodowości żydowskiej w Milanówku k. Grodziska Mazowieckiego, 17 V 1943 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 79/72/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Brühl Hanna]. Opis zawartości: Zamordowana wraz z 4 innymi osobami narodowości żydowskiej w Milanówku k. Grodziska Mazowieckiego, 17 V 1943 r. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 87/67/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie 250 osób narodowości żydowskiej w Warszawie]. Opis zawartości: Rozstrzelanie 250 osób narodowości żydowskiej w Warszawie, os. Pelcowizna.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 96/67/Wa. Tytuł teczki: [Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej]. Opis zawartości: Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej, pow. ciechanowski. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 96/67/Wa. Tytuł teczki: [Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej]. Opis zawartości: Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej, pow. ciechanowski. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 96/67/Wa. Tytuł teczki: [Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej]. Opis zawartości: Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej, pow. ciechanowski. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 96/67/Wa. Tytuł teczki: [Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej]. Opis zawartości: Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej, pow. ciechanowski. Uwagi: t. 4.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 96/67/Wa. Tytuł teczki: [Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej]. Opis zawartości: Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej, pow. ciechanowski. Uwagi: t. 5.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 96/67/Wa. Tytuł teczki: [Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej]. Opis zawartości: Zbrodnie żandarmów popełnione na ludności polskiej i żydowskiej w Opinogórze Górnej, pow. ciechanowski. Uwagi: t. 6.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 102/69/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie przez żandarmów 1 osoby narodowości żydowskiej w Rybience oraz 2 kobiet narodowości żydowskiej w Kamińczyku]. Opis zawartości: Zamordowanie przez żandarmów 1 osoby narodowości żydowskiej w Rybience, pow. wyszkowski, 1941 r. lub 1942 r. oraz 2 kobiet narodowości żydowskiej w Kamińczyku k. Ostrowi Mazowieckiej, 1943 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 102/69/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie przez żandarmów 1 osoby narodowości żydowskiej w Rybience oraz 2 kobiet narodowości żydowskiej w Kamińczyku]. Opis zawartości: Zamordowanie przez żandarmów 1 osoby narodowości żydowskiej w Rybience, pow. wyszkowski, 1941 r. lub 1942 r. oraz 2 kobiet narodowości żydowskiej w Kamińczyku k. Ostrowi Mazowieckiej, 1943 r. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 106/69/Wa. Tytuł teczki: [Zastrzelenie 13 osób narodowości żydowskiej w lesie w okolicy Kamieńczyka]. Opis zawartości: Zastrzelenie 13 osób narodowości żydowskiej w lesie w okolicy Kamieńczyka k. Ostrowi Mazowieckiej. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 106/69/Wa. Tytuł teczki: [Zastrzelenie 13 osób narodowości żydowskiej w lesie w okolicy Kamieńczyka]. Opis zawartości: Zastrzelenie 13 osób narodowości żydowskiej w lesie w okolicy Kamieńczyka k. Ostrowi Mazowieckiej. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 106/69/Wa. Tytuł teczki: [Zastrzelenie 13 osób narodowości żydowskiej w lesie w okolicy Kamieńczyka]. Opis zawartości: Zastrzelenie 13 osób narodowości żydowskiej w lesie w okolicy Kamieńczyka k. Ostrowi Mazowieckiej. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 126/68/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Kowalska Anna]. Opis zawartości: Obywatelka narodowości żydowskiej zastrzelona w Somiance, pow. wyszkowski, XI 1942 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 130/68/Wa. Tytuł teczki: [Powieszenie 21 osób narodowości żydowskiej w Makowie Mazowieckim]. Opis zawartości: Powieszenie 21 osób narodowości żydowskiej w Makowie Mazowieckim.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 130/69/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie chłopca narodowości żydowskiej o nazwisku Gerszon w Brańszczyku]. Opis zawartości: Rozstrzelanie chłopca narodowości żydowskiej o nazwisku Gerszon w Brańszczyku, pow. wyszkowski. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 130/69/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie chłopca narodowości żydowskiej o nazwisku Gerszon w Brańszczyku]. Opis zawartości: Rozstrzelanie chłopca narodowości żydowskiej o nazwisku Gerszon w Brańszczyku, pow. wyszkowski. Uwagi: t. 2
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 132/69/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie przez żandarmów ok. 20 osób narodowości żydowskiej w Brańszczyku]. Opis zawartości: Zamordowanie przez żandarmów ok. 20 osób narodowości żydowskiej w Brańszczyku, pow. wyszkowski, 15 I 1943 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 132/69/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie przez żandarmów ok. 20 osób narodowości żydowskiej w Brańszczyku]. Opis zawartości: Zamordowanie przez żandarmów ok. 20 osób narodowości żydowskiej w Brańszczyku, pow. wyszkowski, 15 I 1943 r. Uwagi: t. 2.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 132/69/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie przez żandarmów ok. 20 osób narodowości żydowskiej w Brańszczyku]. Opis zawartości: Zamordowanie przez żandarmów ok. 20 osób narodowości żydowskiej w Brańszczyku, pow. wyszkowski, 15 I 1943 r. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 135/68/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie przez żołnierzy Wehrmachtu kilkuset osób narodowości żydowskiej w Wyszkowie i okolicach]. Opis zawartości: Zamordowanie przez żołnierzy Wehrmachtu kilkuset osób narodowości żydowskiej w Wyszkowie i okolicach, IX i X 1939 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 135/68/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie przez żołnierzy Wehrmachtu kilkuset osób narodowości żydowskiej w Wyszkowie i okolicach]. Opis zawartości: Zamordowanie przez żołnierzy Wehrmachtu kilkuset osób narodowości żydowskiej w Wyszkowie i okolicach, IX i X 1939 r. Uwagi: t. 2
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 135/68/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie przez żołnierzy Wehrmachtu kilkuset osób narodowości żydowskiej w Wyszkowie i okolicach]. Opis zawartości: Zamordowanie przez żołnierzy Wehrmachtu kilkuset osób narodowości żydowskiej w Wyszkowie i okolicach, IX i X 1939 r. Uwagi: t. 3
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 146/68/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Sichau Heinrich]. Opis zawartości: Żandarm podejrzany o zamordowanie obywatelki narodowości żydowskiej Anny Kowalskiej w Somiance, pow. wyszkowski. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 146/68/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Sichau Heinrich]. Opis zawartości: Żandarm podejrzany o zamordowanie obywatelki narodowości żydowskiej Anny Kowalskiej w Somiance, pow. wyszkowski. Uwagi: t. 2
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 146/68/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Sichau Heinrich]. Opis zawartości: Żandarm podejrzany o zamordowanie obywatelki narodowości żydowskiej Anny Kowalskiej w Somiance, pow. wyszkowski. Uwagi: t. 3
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 146/68/Wa. Tytuł teczki: [Akta w sprawie: Sichau Heinrich]. Opis zawartości: Żandarm podejrzany o zamordowanie obywatelki narodowości żydowskiej Anny Kowalskiej w Somiance, pow. wyszkowski. Uwagi: t. 4
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 147/69/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie 4 osób narodowości żydowskiej w Żyrardowie]. Opis zawartości: Rozstrzelanie 4 osób narodowości żydowskiej w Żyrardowie, 1940 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 150/69/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie 4 osób narodowości żydowskiej w Żyrardowie]. Opis zawartości: Rozstrzelanie 4 osób narodowości żydowskiej w Żyrardowie, 1940 r.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 160/68/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie 5 osób narodowości żydowskiej w Nowym Mieście]. Opis zawartości: Zamordowanie 5 osób narodowości żydowskiej w Nowym Mieście, pow. płoński, IX 1939 r. Uwagi: t. 1.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 160/68/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie 5 osób narodowości żydowskiej w Nowym Mieście]. Opis zawartości: Zamordowanie 5 osób narodowości żydowskiej w Nowym Mieście, pow. płoński, IX 1939 r. Uwagi: t. 2
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 187/69/Wa. Tytuł teczki: [Rozstrzelanie przez żandarmów 7 osób narodowości żydowskiej w Siedlcach]. Opis zawartości: Rozstrzelanie przez żandarmów 7 osób narodowości żydowskiej w Siedlcach.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 188/68/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie ok. 20 osób narodowości polskiej i żydowskiej w pow. ryckim]. Opis zawartości: Zamordowanie ok. 20 osób narodowości polskiej i żydowskiej w pow. ryckim, 1943 r. Uwagi: t. 1
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 188/68/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie ok. 20 osób narodowości polskiej i żydowskiej w pow. ryckim]. Opis zawartości: Zamordowanie ok. 20 osób narodowości polskiej i żydowskiej w pow. ryckim, 1943 r. Uwagi: t. 2
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 188/68/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie ok. 20 osób narodowości polskiej i żydowskiej w pow. ryckim] Opis zawartości: Zamordowanie ok. 20 osób narodowości polskiej i żydowskiej w pow. ryckim, 1943 r. Uwagi: t. 3.
 • OKZBpNP w Warszawie. Sygnatura: dokumenty w opracowaniu. Dawna sygnatura: Ds. 190/69/Wa. Tytuł teczki: [Zamordowanie przez żandarmów 4 osób narodowości polskiej i żydowskiej w Wawrze Nowym]. Opis zawartości: Zamordowanie przez żandarmów 4 osób narodowości polskiej i żydowskiej w Wawrze Nowym, 3 III 1944 r.

 

Print
הערות שוליים
 • [1.1] Na podstawie http://szczecin.ipn.gov.pl/archiwa-ipn/zydzi-polscy-i-zydzi-w-polsce-archiwum-ipn-w-warszawie [dostęp: 17.02.2014]