W Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, znajdują się dokumenty dotyczące społeczności żydowskiej w Warszawie. Wśród nich możemy znaleźć m.in.:

  • dokumenty osobiste Artura Maurycego Millera,
  • druki ulotne Bundu (14 szt.),
  • druki ulotne antysemickie (2 szt.),
  • fotografie (16 szt.) – pochodzące z propagandowego albumu niemieckiego z okresu 1939–1940,
  • materiały Referatu Spraw Żydowskich Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej (opublikowane w „Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993, nr 2, 3, 4),
  • materiały dotyczące szkolnictwa żydowskiego – rozporządzenia i przepisy z lat 1880 i 1890 (w zbiorze „Papiery Adolfa Suligowskiego dotyczące szkolnictwa elementarnego w Warszawie”),
  • spuściznę Kornblitów,
  • spuściznę Idy Merżan, m.in. materiały dot. Janusza Korczaka i Domu Sierot,
  • spuściznę Mojżesza Schorra,
  • spuściznę Stanisława Posnera.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Gabinet Rękopisów
ul. Dobra 56/66
00–312 Warszawa
tel. (+48) 22 55 25 902
e-mail: [email protected]

Print