• Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, Warszawa 1996.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Bychawa, [w:] Pinkas HaKehilot Poland (Encyklopedia gmin żydowskich w Polsce), t. VII: Lublin – Kielce, Jerozolima 1999, ss. 91–93.
 • Bychawa, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. I, New York 2001, s. 227.
 • BychawaSefer Zikaron, red. J. Adini, Tel Aviv 1968 (w języku hebrajskim i jidysz).
 • Dębowczyk M., Kamienica Rajsa, „Głos Ziemi Bychawskiej” 2000, nr 6(94).
 • Dębowczyk M., Ksiądz Antoni Kwiatkowski (18611926) kapłan z wiary uczynny, Lublin 2006.
 • Dębowczyk M., Ofiary wojny i okupacji z Bychawy i regionu (19391944), Bychawa 1997.
 • Dębowczyk M., Spór o kierkut, „Głos Ziemi Bychawskiej” 1999, nr 6.
 • Gmiterek H., Dzieje miasta w XVIIXVIII wieku, [w:] Dzieje Bychawy, red. R. Szczygieł, Bychawa-Lublin 1994.
 • Hirsz Z. J., Miejsca walk i męczeństwa w powiecie lubelskim, Lublin 1974.
 • Koprukowniak A., Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 18641918, Lublin 1995.
 • Kuwałek R., Żydzi Bychawscy w czasie II wojny światowej, „Głos Ziemi Bychawskiej” 1997 nr 10(29).
 • Maj J., Żydzi bychawscy, „Gazeta Bychawska” 1995, nr 13.
 • Mencel T., Od III rozbioru Polski do powstania styczniowego, [w:] Dzieje Bychawy, red. R. Szczygieł, Bychawa-Lublin 1994.
 • Michalski J., Historia lecznictwa w rejonie Bychawy od 1835 roku, [w:] Dzieje Bychawy, red. R. Szczygieł, Bychawa-Lublin 1994.
 • Panecki M., Ludzie, lata, losy, „Głos Ziemi Bychawskiej” 2004, nr 5(157).
 • Przesmycka E., Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001.
 • Sochacka A., Bychawa i okolice w średniowieczu, [w:] Dzieje Bychawy, red. R. Szczygieł, Bychawa-Lublin 1994.
 • Sygowski P., Bożnica w Bychawie unikalna, „Gazeta Bychawska” 1995, nr 2(29).
 • Szczygieł R., Lokacja miasta i jego rozwój do końca XVI wieku, [w:] Dzieje Bychawy, red. R. Szczygieł, Bychawa-Lublin 1994.
 • Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Warchoł S., Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
 • Zapomniany zabytek, „Głos Ziemi Bychawskiej” 2006, nr 4(179).
 • Zaporowski Z., W Polsce odrodzonej i w czasie okupacji hitlerowskiej (19181944), [w:] Dzieje Bychawy, red. R. Szczygieł, Bychawa-Lublin 1994.
Print