• Ciechanowiec, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. II, New York 2001, s. 260.
  • Ciechanowiec; mehoz Bialystok, sefer edut ve-zikaron, red. E. Leoni, Tel Awiw 1964.
  • Ciechanowiec. Memorial and Records, red. L. Eliezer, Tel Aviv 1964.
  • Gmina żydowska w Ciechanowcu, „Fołks Sztyme” 1991, nr 11-12.
  • Rozenblum Y. M., My Town Ciechanowiec, Tel Aviv 1951.
  • Tomaszewski N. D., Historia Ciechanowca do roku 1947, Ciechanowiec 2008.

 

Print