• Banik J., Kochler J., Lewin Brzeski monografia miasta, Lewin Brzeski 2005.
  • Lasończyk I., Zarys historii Lewina Brzeskiego, Opole 1962.
  • Borkowski M., Kirmiel A., Włodarczyk T., Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008.
Print