• Almanach gmin żydowskich w Polsce, t. 1, red. J. Zineman, Warszawa 1939.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, „Wydawnictwo Naukowe GRADO”, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, „Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006.
  • Krajewski Mirosław, Skępe. Zarys dziejów i obraz współczesny, Dom Wydawniczy „Verbum”, Rypin-Skepe 1996.
Print