• Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977.
  • Fuks M., Prasa żydowska w Warszawie w latach 18231939, Warszawa 1979.
  • Fuks M., Żydzi w Warszawie, Warszawa 1992.
  • Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów m. Kalisza i regionu kaliskiego, red. A. Gieysztor, Kalisz 1961.
  • Nachmany-Gafni E., A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich głos. Żydzi w Kaliszu, Kalisz 2003.
  • Pakentreger A., Żydzi w Kaliszu w latach 19181939, Warszawa 1988.
  • Rusiński W., Kalisz. Zarys dziejów, Poznań 1983.
  • Sejfer Kalisz, t. 1–2, Tel Aviv 1964–1968.
  • Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIXXX w.), red. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2012.
  • Szachówna M., Kalisz i jego okolice, Kalisz 1927.
  • Zakrzewska J., Odbudowa Kalisza po wielkiej wojnie, Kalisz 1936.

 

Print